Ambasada Królestwa Danii organizuje w dniach 13-19 czerwca seminarium wyjazdowe (ROADSHOW SEMINAR) w Danii: „Gospodarka wodna i wodno-ściekowa – skuteczne duńskie rozwiązania dla polskich gmin”.

Organizatorzy zapraszają przedstawicieli polskiego sektora wodociągowego. Podczas tygodniowego seminarium będzie można zapoznać się, m.in., ze skutecznymi rozwiązaniami w zakresie gospodarki wodnej i wodno-ściekowej na obszarach miejskich i wiejskich, systemami IT służącymi do monitorowania zasobu wód i zapobiegania powodziom, jak i kompleksowymi modelami sieciowymi usprawniającymi pracę wodociągów i obniżającymi koszty ich utrzymania.

Przedstawione zostaną także różne niskokosztowe i ekologiczne metody uzdatniania wody, oczyszczania i zagospodarowania ścieków oraz usprawniania i rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 21 maja 2010 – o uczestnictwie w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

W załączeniu ramowy program seminarium i kartę zgłoszeniową, którą po wypełnieniu należy odesłać faksem (nr 22 565 29 70) lub e-mailem: katwoj@um.dk do Ambasady Królestwa Danii. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Ambasadą: tel. 22 565 29 49.

Pobierz:
Program
Formularz zgłoszeniowy


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj