Uruchomiona w listopadzie przez PGE Energia Odnawialna akcja pozyskiwania terenów pod farmy fotowoltaiczne przynosi rezultaty – do spółki zgłosiło się ponad 600 właścicieli gruntów zainteresowanych współpracą. Niektórzy z nich złożyli oferty dzierżawy terenów o powierzchniach przekraczających 100 ha.

– Dostajemy oferty z całej Polski. Na razie je weryfikujemy, ale już można powiedzieć, że wiele z nich ma szansę na realizację. Co ważne, duża część zgłoszonych terenów to grunty o powierzchniach pozwalających na budowę instalacji słonecznych o mocach kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu megawatów, a na tych szczególnie nam zależy – mówi Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

Z punktu widzenia PGE najkorzystniejsze pod względem inwestycyjnym są niezacienione, płaskie działki o dużych powierzchniach położone na gruntach czwartej, piątej i szóstej klasy, z dostępem do drogi, zlokalizowane w pobliżu stacji transformatorowej lub linii elektroenergetycznej.

Zgodnie z nową strategią, Grupa PGE osiągnie neutralność klimatyczną do 2050 r. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest Program PV Grupy PGE. W ciągu dekady PGE zbuduje instalacje słoneczne o łącznej mocy 3 GW. Dotychczas zabezpieczono na ten cel ponad 2000 ha gruntów, na których będzie można zbudować farmy słoneczne o mocy przeszło 1250 MW.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna, odpowiedzialna za realizację Programu PV Grupy PGE, jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2326,25 MW.

Czytaj więcej

Skomentuj