Ponad 2 tys. osób złożyło wstępną deklarację udziału w projekcie modernizacji systemów grzewczych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Tylko w samej Świdnicy zainteresowanych przyznaniem dofinansowania na ten cel jest 615 osób.

Obecnie przygotowywane są procedury zarządzania największym projektem dotyczącym walki z niską emisją, którego liderem jest miasto Świdnica. Zadanie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” realizowane będzie w 15 gminach regionu.

Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi ok 16,8 mln zł, natomiast całkowita wartość zadania to ponad 24,2 mln zł. Gminy biorące udział w projekcie to: Boguszów-Gorce, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, Miejska Nowa Ruda, Strzegom, Świebodzice, Świdnica, Walim, miasto Wałbrzych i Żarów.

W rezultacie zmodernizowanych zostanie nie mniej niż 637 wysokoemisyjnych źródeł ciepła. W ramach przedsięwzięcia możliwe będzie podłączenie do sieci ciepłowniczej, montaż instalacji wykorzystującej odnawialne źródła ciepła, kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe oraz ogrzewania elektrycznego (pod warunkiem montażu OZE) w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych własnościowych w budynkach wielorodzinnych. Przewiduje się, że na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać grant w wysokości 70 proc. kosztów kwalifikowanych na zmianę źródeł ogrzewania, w maksymalnej wysokości 25 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym.

Na początku drugiego kwartału tego roku w każdym z miast biorących udział w przedsięwzięciu uruchomione zostaną punkty konsultacyjne dla mieszkańców, którzy wcześniej wyrazili chęć uczestnictwa w programie oraz pozostałych osób, które będą chciały złożyć wniosek o dofinansowanie.

Czytaj więcej

Skomentuj