Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie zakończyło pierwszy etap podpisywania umów o zapewnienie wykonania podłączenia kanalizacyjnego.

W związku z dużym odzewem mieszkańców, MPWiK w dalszym ciągu przyjmuje zainteresowane osoby celem podpisania umowy.

Mieszkańcy Jaworzna, którzy dopełnili niezbędnych formalności oprócz dofinansowania z gminy tj. 50% budowy przyłącza (ale nie więcej niż 2 tyś. zł) po podpisaniu umowy z MPWIK-iem będą mieli możliwość uzyskania dodatkowej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a także rozłożenia części płatności na nieoprocentowane raty. Na chwilę obecną z możliwości tej skorzystało 2 tys. mieszkańców Jaworzna.

Pierwszym krokiem do pozyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej było podpisanie umowy przez mieszkańców z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Kolejnym etapem będzie złożenie przez MPWiK wniosku o dotację na częściowy zwrot kosztów wykonania podłączenia kanalizacyjnego. – Umowy podpisane do 17 lutego będą stanowiły podstawę do wystartowania przez MPWiK w konkursie o dofinansowanie w roku bieżącym. Złożenia wniosku ma nastąpić do końca pierwszego półrocza. Natomiast umowy podpisywane po tej dacie tj. po 17 lutego będą przygotowywane do przyszłorocznego konkursu, w którym MPWiK także wystartuje – zapewnia rzecznik MPWiK Sławomir Grucel.

Niezawarcie przedmiotowej umowy jednoznacznie wiąże się z sytuacją, w której mieszkaniec nie otrzyma tak wysokiej dotacji. Dlatego też MPWiK zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, które do tej pory nie podpisały umowy i nie skorzystały z możliwości dotowania kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do swej siedziby, w celu zawarcia stosownej umowy. Wzór umowy rozsyłany był mieszkańcom dzielnic objętych projektem oraz dostępny jest na stronie www.kanalizacja.jaworzno.pl.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj