Środkiem barwiącym wodę, dymem ze specjalnego generatora, kamerą – za pomocą tych środków pracownicy spółki Wodkan SA w Ostrowie Wielkopolskim wykrywają nielegalne podłączenia kanalizacji sanitarnej do deszczowej.

Najczęściej mieszkańcy osiedli domków jednorodzinnych mogą spotkać pracowników spółki, którzy sprawdzają podłączenia za pomocą tzw. generatora dymu.

– Zespół kontrolujący wtłacza do kanału sanitarnego środek w postaci białego dymu. Jeśli dym wydostaje się rynnami lub wpustami deszczowymi oznacza to, że wody opadowe przedostają się do kanalizacji sanitarnej. Płyn wykorzystywany do wytworzenia dymu posiada pozytywną ocenę Zakładu Toksykologii Środowiskowej Państwowego Zakładu Higieny w zakresie bezpieczeństwa dla ludzi i środowisk  – podkreśla dyrektor ds. technicznych w spółce Wodkan SA Małgorzata Gregorek.

W ramach kontroli stanu technicznego kanałów i przykanalików wykorzystywany jest również przenośny zestaw do inspekcji telewizyjnej, składający się ze zdalnie sterowanej kamery TV poruszającej się w kanałach oraz niezbędnego osprzętu zabudowanego na samochodzie inspekcyjnym.

– Najpierw do właściciela posesji, z której następuje nielegalne odprowadzanie ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej lub ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej, wysyłane jest pismo wzywające do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości. Mieszkańcy Ostrowa reagują szybko i skutecznie usuwają nieprawidłowości, tym bardziej, że zabroniony prawem czyn stanowiący przestępstwo, zagrożony jest zawiadomieniem organów ścigania i wysoką karą grzywny – dodaje dyrektor Gregorek.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) – ”Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.

– Problem jest także w Śródmieściu. W tej części miasta istnieje około stuletni system kanalizacji piętrowej. Spółka w ramach działań własnych eliminuje nieszczelności, lokalizowane również opisanymi powyżej metodami, zapobiegając w ten sposób przedostawaniu się ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej lub odwrotnie: ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej – mówi prezes Wodkan SA Jacek Nasiadek.

Zadania te realizowane są w Wydziale Odbioru Ścieków oraz Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej przez Zespół d/s lokalizacji nieprawidłowości w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

źródło: GK Holdikom SA

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj