Podczas poniedziałkowej Gali XIV Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego uhonorowano zwycięzcę konkursu na Dyrektora Roku 2009. Na Zjeździe Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast tytuł ten uzyskał Marek Wróblewski zarządzający Zakładem Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp.

Kapituła konkursu nie miała łatwego zadania. Wybór zwycięzcy spośród pięciu kandydatów był na tyle trudny, że udało się go dokonać dopiero w trzeciej turze głosowania. Świadczy to zapewne o wysokim poziomie kandydatów, ich dorobku zawodowym oraz pozycji firm, którymi kierują. Oprócz laureata do nagrody nominowani byli: Tadeusz Bęben – prezes Zarządu Sita Radom, Marek Mrówczyński – prezes Zarządu Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” w Tychach, Jan Szyma – prezes Zarządu Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego z Sobuczyny oraz Józef Wasinkiewicz – prezes Zarządu Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Zwycięzca konkursu ukończył Politechnikę Poznańską na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów. Od 16 lat pracuje w branży komunalnej. W 1998 r. w zarządzanym przez Marka Wróblewskiego ZUO w Gorzowie Wlkp. została wdrożona nowa technologia przetwarzania odpadów, mająca na celu zminimalizowanie ilości odpadów przeznaczonych do składowania. W związku z tym w przedsiębiorstwie oddano do użytku m.in. sortownię i kompostownię odpadów, co ograniczyło o 60% ilość składowanych odpadów komunalnych. W 2001 r. w Zakładzie otworzono Centrum Recyklingu Odpadów Budowlanych. Natomiast w 2004 r. uruchomiono laboratorium chemiczne, posiadające akredytację PCA. Pod koniec 2007 r. do użytku została oddana pierwsza w województwie kwatera na odpady zawierające azbest. Od 2007 r. ZUO realizuje również projekt pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów”, który otrzymał unijne wsparcie finansowe w wysokości ponad 11 mln zł. Dzięki temu zostanie wprowadzone automatyczne sortowanie oraz produkcja paliwa alternatywnego. Ponadto w 2009 r. otwarto grzebowisko padłych zwierząt i działalność rozpoczął zakład przetwarzania zużytych baterii w Stanowicach. W 2002 r. w kierowanej przez laureata spółce wdrożono Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm ISO 9001 i 14001. Przedsiębiorstwo uzyskało wiele certyfikatów oraz nagród, m.in. nagrodę w konkursie Firma Przyjazna Środowisku (2009 r.). Zarząd spółki angażuje się również w edukację ekologiczną. Zakład jest organizatorem m.in. konkursu „Zielona Szkoła – Zielone Przedszkole” oraz akcji „Jestem Eko – Jestem OK”. Wśród zainteresowań laureata znajdują się turystyka kajakowa, muzyka jazzowa i klasyczna, sport, szczególnie koszykówka, literatura oraz innowacje technologiczne w ochronie środowiska.

Konkurs o tytuł Dyrektora Roku to wspólna inicjatywa Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast oraz „Przeglądu Komunalnego”.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj