W budynku Biblioteki Politechniki Świętokrzyskiej odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące dyskusji na temat celowości budowy regionalnego zakładu do utylizacji odpadów organicznych w regionie świętokrzyskim, połączonego z produkcją biogazu. Organizatorami spotkania byli Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Skierowane było ono do przedstawicieli zakładów mięsnych, jednostek samorządowych, jednostek naukowych oraz przedstawicieli firm z zakresu gospodarki odpadami w regionie świętokrzyskim. W posiedzeniu uczestniczył Marek Gos, członek Zarządu Województwa. Celem spotkania było:
– zaprezentowanie nowoczesnej technologii produkcji biogazu z odpadów organicznych,
– przedstawienie obecnej sytuacji w regionie w zakresie odpadów po-zwierzęcych,
– przedyskutowanie celowości budowy zakładu do utylizacji odpadów organicznych w Regionie Świętokrzyskim,
– przedyskutowanie koncepcji założenia Konsorcjum w postaci partnerstwa publiczno-prywatnego w celu realizacji przedmiotowej inwestycji przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej,
– zaprezentowanie „Porozumienia o Współpracy” na rzecz powstania fiszki projektowej do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2008-2012.
Zbudowanie regionalnego zakładu pozwoli na zagospodarowanie odpadów powstających w procesie produkcji rolnej, hodowli i przetwórstwie rolno-spożywczym. Pozwoli również na zagospodarowanie „nadwyżki” biomasy. Doświadczenia krajów o trudniejszych niż u nas warunkach klimatyczno-glebowych /np. Szwecja, która już w 20% pokrywa swoje zapotrzebowanie na energię biopaliwami/ wskazują, że takie przedsięwzięcia są dochodowe. Malejące zasoby ropy, gazu i węgla – tym samym nieuchronny wzrost ich cen – przyczyni się niewątpliwie do systematycznego wzrostu rentowności produkcji biogazu.

Źródło: www.odpady.net.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj