Od 1 stycznia 2008 roku na terenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu, wprowadzana jest selektywna zbiórka odpadów w systemie „suche – mokre”.

Związek tworzy 19 miast i gmin i obejmuje on ok. 300 000 mieszkańców z terenu Wielkopolski i województwa łódzkiego. Głównym elementem systemu gospodarki odpadami jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” zlokalizowany w Nowych Prażuchach k. Kalisza. Zdolność przerobowa zakładu współfinansowanego z preakcesyjnego funduszu ISPA/FS zapewnia obsłużenie w pełnym zakresie mieszkańców wszystkich gmin Związku.

W skład ZUOK wchodzą następujące zasadnicze elementy: sortownia, kompostownia, segment przerobu odpadów budowlanych, magazyn odpadów niebezpiecznych, segment demontażu odpadów wielkogabarytowych i kwatera deponowania odpadów balastowych.

Czytaj więcej

Skomentuj