W związku z otwarciem nowych konkursów w programie szczegółowym “Współpraca” 7. Programu Ramowego, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) organizuje 7 września spotkanie informacyjne dotyczące priorytetu “Środowisko”.

Glownym prelegentem bedzie Pierre Mathy, Head of Unit Management of Natura resources  Environment Directorate, DG Research.

W programie spotkania są przewidziane:
– omówienie zakresu tematycznego tegorocznego  4 konkursu w 7. Programie Ramowym i zasad
uczestnictwa,
– rady eksperta  oceniającego wnioski,
– przedstawienie zasad uczestnictwa wspólnego przedsięwzięcia  w ramach kilku priorytetów dotyczących tematu” Ocean of tomorrow”,
– inne możliwości uzyskania dotacji z EU poza 7PR.

Spotkanie odbędzie się w Gdyni, w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj