Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w Dniu Informacyjnym LIFE+. Zgłoszenia do uczestnictwa w spotkaniu przyjmowane są przez NFOŚiGW do 20 marca.

Celem spotkania, które odbędzie się 5 kwietnia w Warszawie, jest umożliwienie wymiany praktycznej wiedzy dotyczącej możliwości uzyskania dofinansowania przedsięwzięcia, aplikowania oraz realizacji projektów w ramach programu LIFE+. W tym dniu dowiedzieć się będzie można m.in. czym jest LIFE+, jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek, a także na jakiej zasadzie wybierane będą projekty LIFE+.

Dzień Informacyjny LIFE+ będzie również okazją do rozmów z beneficjentami tego programu o doświadczeniach związanych z pisaniem wniosku i realizacją przedsięwzięcia w ramach każdego z trzech komponentów LIFE+.

LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.

W ramach LIFE+ współfinansowane są działania w dziedzinie ochrony przyrody (LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna), jak również w innych dziedzinach środowiska, które służą ogólnemu interesowi europejskiemu (LIFE+ środowisko i zarządzanie). Trzeci komponent LIFE+ jest przeznaczony do finansowania działań związanych z informacjami i komunikacją dotyczącymi kwestii środowiskowych (LIFE+ informacja i komunikacja). W ramach LIFE+ można wyróżnić następujące rodzaje projektów.

Całkowita kwota alokacji dla krajów członkowskich UE w ramach programu LIFE+ przewidziana na lata 2007 – 2013 wynosi 2 143 000 000 euro (w tym 267 mln euro alokacji przewidziane jest na rok 2011).

Alokacje dla Polski w kolejnych latach realizacji programu wynosiły: w 2007 r. – ok. 8,6 mln euro, w 2008 r. – ok. 9,8 mln euro, w 2009 r. – 11,9 mln euro, w 2010 r. – ok. 11,5 mln euro, natomiast w 2011 r. – ok. 17,8 mln euro.

Polska zajmuje 4 miejsce pod względem liczby wniosków, które zostały złożone w 2009 roku i znajduje się w grupie 10 państw, dla których kwota zaakceptowanych do dofinansowania wniosków przekroczyła alokację krajową, czyli czerpiących z alokacji niewykorzystanych przez pozostałe kraje członkowskie korzystające ze środków LIFE+.

Dzień Informacyjny LIFE+ odbędzie się 5 kwietnia 2011 roku w hotelu Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy przesyłać do 20 marca br. do p. Katarzyny Tomaszewskiej, tel. (022) 45-90-109, e-mail: K.Tomaszewska@nfosigw.gov.pl, fax: (022) 45-90-195.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji na temat spotkania udziela:
Anna Maciejczyk, NFOŚiGW
(022) 45-90-396
A.Maciejczyk@nfosigw.gov.pl

źródło: mos.gov.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj