Wzorem lat ubiegłych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Krajowy Punkt Kontaktowy programu, organizuje Dzień Informacyjny LIFE+. W tym roku, odbędzie się on w dniu 10 maja 2012 r.

Celem konferencji jest rozpropagowanie informacji na temat Instrumentu finansowego LIFE+ oraz wymiana doświadczeń między beneficjentami programu LIFE a potencjalnymi wnioskodawcami. Tegoroczne wydarzenie związane będzie również z obchodami dwudziestej rocznicy powstania Programu LIFE. Swój udział zapowiedzieli przedstawiciele: Komisji Europejskiej oraz instytucji związanych z ochroną środowiska w Polsce. Ponadto, w ramach obchodów 20-lecia LIFE, przewidziany jest popołudniowy wyjazd do Kampinoskiego Parku Narodowego – jednego z polskich beneficjentów LIFE+.

Natomiast 26 kwietnia 2012 r. odbędą się warsztaty pisania wniosków dla potencjalnych wnioskodawców Instrumentu Finansowego LIFE+. Będzie to pierwsze z cyklu planowanych spotkań w okresie poprzedzającym termin złożenia wniosków aplikacyjnych LIFE+.

Tematem warsztatów będzie przygotowanie projektów oraz sposób wypełniania wniosków aplikacyjnych do instrumentu Finansowego LIFE+. Przedstawione zostanie również funkcjonowanie i obsługa nowego narzędzia „eProposal”, za pośrednictwem którego beneficjenci zobowiązani są składać wnioski do programu w naborze 2012. Omówiony zostanie również formularz wniosków do NFOŚiGW o współfinansowanie projektu oraz związane z nim zagadnienia pomocy publicznej państwa.

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj