Dziś w Poznaniu w ramach Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego odbedzie się Seminarium “Dzień Norweski”, poświęcone problematyce ochrony klimatu, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Przedstawione zostaną przykłady systemowych i technologicznych rozwiązań z sektora “środowisko i energia” funkcjonujących w krajach nordyckich oraz możliwości ich zastosowania w warunkach polskich.

Seminarium obejmie trzy obszary tematyczne: ochronę klimatu ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii, gospodarkę wodno-ściekową oraz gospodarkę odpadową i recykling. W ramach pierwszej sesji poruszonych zostanie szereg zagadnień dotyczących właściwego gospodarowania energią oraz ograniczeniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery, m.in. poprzez rozszerzenie zastosowania odnawialnych źródeł energii. Podczas drugiej sesji przedstawione zostaną sposoby sprawnego gospodarowania ściekami w gminach wiejskich i miejskich, a także rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Trzecia sesja, poświęcona gospodarce odpadowej, zaprezentuje nowoczesne, innowacyjne i spełniające wymogi UE rozwiązania dotyczące zrównoważonej gospodarki odpadami.

Seminarium otworzy Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce, Pan Enok Nygaard. Zabierze w niej również głos Pani Sidsel Bleken, Radca Ambasady ds. Grantów Norweskich i EOG, która opowie o wykorzystaniu funduszy w Polsce w sektorze „środowisko i energia” w latach 2004-2009 oraz poinformuje o nowym programie funduszy na lata 2009-2014. Seminarium skierowane jest głównie do podmiotów publicznych i prywatnych z całej Polski.

 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj