Dzikie wysypiska śmieci oraz nieprawidłowa gospodarka odpadami w miejscu ich gromadzenia, nadal są powodem licznych interwencji straży miejskiej w Poznaniu. Podsumowanie styczniowych wyników pracy w tym zakresie potwierdza niekorzystną tendencję – śmieci jest coraz więcej. W pierwszym miesiącu nowego roku strażnicy miejscy w Poznaniu ujawnili 82 wysypiska odpadów. To niestety o 32 więcej, aniżeli w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Kolejny sezon zimowy w Poznaniu ma bardzo łagodny przebieg – niewielkie opady śniegu nie tylko nie zakrywają miejsc zanieczyszczonych, ale również umożliwiają ich sprzątanie, a styczniowy “rekordzista – śmieciarz” stracił prawie 1000 zł – informuje Straż Miejska w Poznaniu.

Ku przestrodze Straż Miejska w Poznaniu opublikowała opisy przykładowych interwencji wraz z informacją o ich skutkach.

Razem z odpadami wyrzucił dokumenty

Pobocze ul. Folwarcznej w Poznaniu graniczy z nieużytkami. Rejon ten jest stosunkowo często zanieczyszczany najróżniejszymi odpadami – budowlanymi, z napraw samochodów czy komunalnymi. Tym razem w porzuconych odpadach funkcjonariusz straży miejskiej odnalazł kilka dokumentów wystawionych na różne osoby. W wyjaśnienie tej “śmieciowej” łamigłówki zaangażowali się strażnicy gminni z Czerwonaka oraz z Referatu Północ (w Poznaniu). W wyniku przeprowadzonych licznych czynności wyjaśniających strażnik wskazał, jako domniemanego sprawcę zanieczyszczenia, mieszkańca z dzielnicy Winogrady. Po przedstawieniu przez strażnika zebranych materiałów mężczyzna przyznał się do wykroczenia – poniósł koszt porządkowania śmieci w wysokości 480 zł oraz został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Należy nadmienić, że sprzątanie wykonała firma zarejestrowana w działalności regulowanej, w zakresie obierania odpadów komunalnych.

Konsekwencje składowania odpadów obok pojemników

Przy ul. Ostrowskiej w Poznaniu odpady komunalne składowane były obok pojemników. Interwencja strażnika zakończona ukaraniem osoby odpowiedzialnej doprowadziła nie tylko do segregacji odpadów i umieszczenia ich w odpowiednich pojemnikach, ale również do weryfikacji złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zwiększenia liczby pojemników,

Czystość i porządek w liczbach

Porównanie danych za styczeń 2023 i styczeń 2022 niestety potwierdza niekorzystną tendencję. W styczniu 2023 ujawniono 82 nielegalne wysypiska odpadów (w styczniu 2022 – 50 takich wysypisk). W styczniu tego roku wydano też 663 zalecenia porządkowe instytucjom komunalnym i innym jednostkom. Dala porównania w analogicznym okresie w roku 2022, zaleceń takich było 506. Jeśli chodzi natomiast o nałożone kary – w styczniu 2023 ukarano 71 podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie czystości. W styczniu 2022 ukarano 42 podmioty.


Już niedługo spotkamy się na

33. Konferencji Nowe życie składowiska odpadów – eksploatacja, rekultywacja, odzysk surowców i energii.  

[14-16.03.2023 r. w Karpaczu]

Więcej informacji na skladowiskowa.abrys.pl

Zapraszamy wszystkich specjalistów, praktyków, naukowców i zainteresowanych tematyką składowania odpadów do wzięcia udziału.


 

Czytaj więcej

Skomentuj