„Nie śmieć – segreguj!” to hasło tegorocznej, czwartej już edycji ogólnopolskiej kampanii „Dzień Bez Śmiecenia”. Wg danych GUS w 2008 roku w Polsce selektywnie zebrano jedynie 6,8% odpadów komunalnych. Oznacza to, iż nadal ponad 90% odpadów w Polsce trafia w najlepszym wypadku na składowiska!

Każdego roku wytarzamy w Polsce ponad 13 mln ton odpadów, z czego ¼ to odpady opakowaniowe, które poddane odzyskowi i recyklingowi, mogą stać się znów użyteczne.

Statystyczny Polak segreguje rocznie tylko 10 kg odpadów, podczas gdy Czech czy Niemiec kilkakrotnie razy więcej.  
Tegoroczna edycja kampanii przebiega pod hasłem „Nie śmieć – segreguj!” . "Podkreślmy, by takie zachowanie było czymś naturalnym wszędzie tam gdzie się znajdujemy – w domu, miejscu pracy, czy wypoczynku"- podkreśla koordynator kampanii Michał Mikołajczyk z Rekopolu.

Co będzie się działo 11 maja?

Organizatorzy przygotowali kartkę internetową, która po kliknięciu przekieruje na specjalnie stworzoną stronę www.dzienbezsmiecenia.pl. Kartka ma dwa zadania:  
•    zachęcić do kliknięcia i zapoznania się ze stroną – zawarte na niej treści, adresowane do różnych grup odbiorców w przystępny sposób wskazują na istotę selektywnej zbiórki i sposoby jej prowadzenia;
•    drugim zadaniem kartki jest zachęcenie do jej przesłania znajomym, współpracownikom, rodzinie i przyjaciołom.
W tym roku do kartki dołączona jest ankieta, która będzie badała świadomość ekologiczną. Pierwotnie kartka zostanie rozesłana do kilkudziesięciu tysięcy osób, do jak licznej grupy trafi ostatecznie – to już zależy od nas wszystkich.

Współorganizujący Dzień akcjonariusze Rekopolu wysyłają kartkę do swoich pracowników, klientów i kooperantów, umieszczają ją na swoich stronach internetowych, intranecie i newsletterach. Kartka trafia również do innych przedsiębiorców, samorządów, firm komunalnych, szkół i organizacji pozarządowych.
W wielu miejscach w kraju odbywają się happeningi, pikniki, wystawy.

Kartkę można również otrzymać wysyłając wiadomość na adres: kartka@rekopol.pl

Dlaczego 11 maja?
Pomysł obchodów takiego dnia narodził się wśród młodzieży reprezentującej kilkanaście krajów Europy na międzynarodowym spotkaniu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”. Propozycja zgłoszona przez polskich reprezentantów koordynowana jest w Polsce przez Rekopol Organizacja Odzysku, ale współorganizatorami Dnia są również wszyscy akcjonariusze Rekopolu . Dzień Bez Śmiecenia organizowany jest w Polsce po raz trzeci. 11 maja 2001 roku Sejm uchwalił pakiet ustaw wprowadzających lub dostosowujących przepisy prawne do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj