Umowa współpracy dotyczy współfinansowania inwestycji głównie w obszarach rozwoju zrównoważonej gospodarki, ochrony środowiska, łagodzenia zmian klimatycznych i przystosowania się do nich, poprawy efektywności energetycznej i zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) określili priorytetowe obszary, w których chcą aktywnie zacieśnić współpracę w kontekście finansowania, doradztwa i pomocy technicznej dla projektów i programów z sektorów:

  • energii odnawialnej;
  • instalacji wodno-ściekowych;
  • środków w zakresie czystej energii i efektywności energetycznej, w tym renowacji i przebudowy budynków;
  • zielonej mobilności;
  • wsparcia przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym;
  • zazieleniania gospodarki (zwłaszcza MŚP i spółki o średniej kapitalizacji);
  • modernizacji sieci ciepłowniczych;
  • innowacji w technologiach niskoemisyjnych i energetycznych, w tym wodoru;
  • transferu technologii.

Porozumienie obejmuje również współpracę w zakresie zielonych produktów dłużnych (obligacje lub pożyczki) oraz współpracę w zakresie usług doradczych, również w ramach Green Hub.

Bank klimatu UE

Umowa o zacieśnieniu współpracy będzie obowiązywać co najmniej przez pięć lat. Należy tu wspomnieć, że obie instytucje współpracują ze sobą od 2020 r. i wartość umów już podpisanych wynosi 2,5 mld zł.

Europejski Bank Inwestycyjny, będąc bankiem klimatu Unii Europejskiej, przestrzega zasady by przynajmniej 40 proc. finansowania przeznaczone było na zieloną transformację, w przyszłości będzie to 50 proc. W 2021 r. zielone finansowanie EBI wyniosło w Europie 43 proc., a w Polsce 42 proc.

W okresie 2022-2025 finansowanie transformacji energetycznej będzie jednym z trzech podstawowych filarów działalności Polskiego Funduszu Rozwoju. Główny nacisk będzie nakładany na rozwój infrastruktury przyczyniającej się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz obniżania emisyjności polskiej energetyki zarówno na poziomie systemowym jak i lokalnym.

Realizacja “zielonych projektów”

PFR uzupełni finansowanie komercyjne umożliwiając biznesowi prywatnemu jak i samorządom realizację zielonych inwestycji. Planowane jest udzielanie pożyczek m.in. dla instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych, systemów ciepłowniczych czy magazynów energii.

– To dla EBI bardzo ważna umowa, która pozwoli poszerzyć możliwości finansowania „zielonych projektów”. Zwiększenie udziału energii odnawialnej w krajowej produkcji energii oraz wsparcie innowacyjności w zakresie technologii niskoemisyjnych przyczynią się do polepszenia stanu środowiska, a także zapewnią większą konkurencyjność i szybszy rozwój polskiej gospodarki – powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska.

– Jednym ze strategicznych działań PFR jest dostarczanie instrumentów kapitałowych do przeprowadzenia transformacji energetycznej w Polsce. W ramach dedykowanego programu PFR Green Hub tworzymy m.in.: sieć partnerów biznesowych i instytucjonalnych, z którymi wspólnie możemy rozwijać polski rynek OZE. Cieszę się, że do tego grona dołączył tak silny partner, jak Europejski Bank Inwestycyjny – dodał Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Czytaj więcej

Skomentuj