TAURON pozyskał z Europejskiego Banku Inwestycyjnego kredyt na kwotę 2,8 mld zł. Jest to największe w historii banku finansowanie korporacyjne udzielone w Polsce – na cele inne, niż rozwój infrastruktury transportowej. Kwota kredytu w całości zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych w sieci dystrybucyjne energii elektrycznej w południowej oraz południowo-zachodniej części kraju.

Pieniądze pozyskane z EBI zostaną przeznaczone m.in. na inwestycje związane z przyłączaniem nowych klientów (w tym mikroinstalacji), rozwój infrastruktury smart meteringu (inteligentne systemy pomiarowe) czy też modernizację i rozbudowę stacji transformatorowych w celu poprawy jakości dostaw energii. Ich zakończenie planowane jest w 2026 r., a realizacja wpisuje się w program budowy inteligentnych sieci dystrybucyjnych (smart grid) wskazanych w europejskim zielonym ładzie.

Inwestycje w sieć dystrybucyjną stanowią podstawowy warunek bezpiecznej transformacji polskiej energetyki, są niezbędne do kontynuowania procesu dekarbonizacji oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej. Ponadto sieć dystrybucyjna stanowi podstawową płaszczyznę integracji wytwórców OZE, prosumentów oraz odbiorców, bowiem większość nowych mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii przyłączana jest na poziomie dystrybucyjnym.

– To największa pożyczka EBI dla spółki TAURON Polska Energia i jedna z największych pożyczek EBI, jakie udzielono polskiej firmie – 624 mln euro czyli 2,8 mld zł. Finansowanie pomoże TAURONOWI zmodernizować sieć dystrybucji energii elektrycznej i uczyni ją kompatybilną z odnawialnymi źródłami energii, co wydajnie podniesie wskaźnik dekarbonizacji. Inwestycja planowana jest w południowej Polsce i pomoże osiągnąć większą spójność gospodarczo-społeczną w regionie – powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, która odpowiada za działalność EBI w Polsce.

– Nowa umowa kredytu zawarta z EBI wzmocni stabilność finansową Grupy TAURON oraz pozwoli realizować priorytetowe inwestycje w obszarze dystrybucji. Jest ona również wyraźnym sygnałem dla inwestorów, że TAURON aktywnie realizuje swoje założenia strategiczne, jak również potwierdza możliwość długoterminowej współpracy z uznanymi instytucjami finansowymi w realizacji strategii opierającej się o silną dystrybucję i Zielony Zwrot – wyjaśnia Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów.

Zgodnie z umową, TAURON będzie mógł wykorzystać pozyskane pieniądze w ciągu trzech lat od daty podpisania umowy, zaś maksymalny okres spłaty zobowiązań to 18 lat.

Czytaj więcej

Skomentuj