1 / 4

W Szczecinie otwarto kolejny Ekoport – miejsce zbiórki posegregowanych odpadów.

Nowy szczeciński Ekoport wygląda podobnie jak starszy obiekt przy ul. Arkońskiej. Wzbogacony jednak został o szereg nowych instalacji, np. rębak do rozdrabniania odpadów drzewnych czy dużą, ogólnodostępną niszczarkę do dokumentów. Na powierzchni ok. 6 tys. m2 znajdują się także budynki socjalne, magazynowe i warsztatowo-garażowe, wiata na cztery kontenery o pojemności 30 m3 oraz wiata na sześć kontenerów o pojemności 15 m3.

Do końca maja teren Ekoportu ma być zazieleniony. Roślinność zajmie 2300 m2. Obok ścieżki edukacyjnej, powstały także tematyczne place – „Recycling” z tablicami informacyjnymi i gablotami przedstawiającymi m.in. frakcje odpadów oraz kompostownikami ogrodowymi, „OZE – odnawialne źródła energii” z małą instalacją pokazową, „Woda deszczowa” z drewnianą wiatą i pojemnikiem na deszczówkę oraz „Ogród miejski” z domkami dla owadów, minigrządkami i ławkami. W nowym Ekoporcie zastosowano rozwiązania ekologiczne, np. woda deszczowa jest odzyskiwana, a dzięki zamontowanym panelom słonecznym zmniejszają się koszty energii elektrycznej.

Ze szczecińskich punktów selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych korzysta już ponad połowa mieszkańców. W 2018 r. odwiedziło je prawie 169 tys. osób, a w 2019 r. – 222 tys. Katalog przyjmowanych odpadów jest obszerny. Najpopularniejszymi frakcjami są odpady budowlane (w 2019 r. przyjęto ich 3178 ton), opony (385 ton), gabaryty, w tym meble (1353 tony). Łącznie w 2019 r. zebrano w Ekoportach 8 tys. ton odpadów. Istnieje także system Mini Ekoportów, który obejmuje szczecińskie apteki. Jest ich 180. Zbierają od mieszkańców przeterminowane leki. Do listopada 2019 r. przyjęły 17 ton medykamentów.

Czytaj więcej

Skomentuj