1 / 4

W Szczecinie otwarto kolejny Ekoport – miejsce zbiórki posegregowanych odpadów.

Nowy szczeciński Ekoport wygląda podobnie jak starszy obiekt przy ul. Arkońskiej. Wzbogacony jednak został o szereg nowych instalacji, np. rębak do rozdrabniania odpadów drzewnych czy dużą, ogólnodostępną niszczarkę do dokumentów. Na powierzchni ok. 6 tys. m2 znajdują się także budynki socjalne, magazynowe i warsztatowo-garażowe, wiata na cztery kontenery o pojemności 30 m3 oraz wiata na sześć kontenerów o pojemności 15 m3.

Do końca maja teren Ekoportu ma być zazieleniony. Roślinność zajmie 2300 m2. Obok ścieżki edukacyjnej, powstały także tematyczne place – „Recycling” z tablicami informacyjnymi i gablotami przedstawiającymi m.in. frakcje odpadów oraz kompostownikami ogrodowymi, „OZE – odnawialne źródła energii” z małą instalacją pokazową, „Woda deszczowa” z drewnianą wiatą i pojemnikiem na deszczówkę oraz „Ogród miejski” z domkami dla owadów, minigrządkami i ławkami. W nowym Ekoporcie zastosowano rozwiązania ekologiczne, np. woda deszczowa jest odzyskiwana, a dzięki zamontowanym panelom słonecznym zmniejszają się koszty energii elektrycznej.

Ze szczecińskich punktów selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych korzysta już ponad połowa mieszkańców. W 2018 r. odwiedziło je prawie 169 tys. osób, a w 2019 r. – 222 tys. Katalog przyjmowanych odpadów jest obszerny. Najpopularniejszymi frakcjami są odpady budowlane (w 2019 r. przyjęto ich 3178 ton), opony (385 ton), gabaryty, w tym meble (1353 tony). Łącznie w 2019 r. zebrano w Ekoportach 8 tys. ton odpadów. Istnieje także system Mini Ekoportów, który obejmuje szczecińskie apteki. Jest ich 180. Zbierają od mieszkańców przeterminowane leki. Do listopada 2019 r. przyjęły 17 ton medykamentów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj