Nowe sprawozdanie opublikowane przez Europejską Agencję Środowiska wskazuje, że sektor transportu w UE musi wprowadzić rygorystyczne środki, aby Europa osiągnęła cele dotyczące emisji gazów cieplarnianych.

W związku ze stale rosnącą liczbą pasażerów i tempem wzrostu transportu towarowego, który przewyższa tempo wzrostu gospodarczego, przemieszczanie towarów jest mniej efektywne, i to pomimo postępu technologicznego. W opracowaniu „Climate for transport change” („Klimat dla zmian w transporcie”) wezwano decydentów politycznych do ustalenia ambitnych, ale realistycznych celów dla tego sektora, jednocześnie podchodząc do potrzeb transportu w „poważny i bezstronny sposób”.

– Jestem przekonana, że możemy ograniczyć niekontrolowany wzrost emisji pochodzących z sektora transportu” – mówi profesor Jacqueline McGlade, dyrektor wykonawczy EEA. – Niepowstrzymany wzrost transportu powoduje zbyt wiele efektów ubocznych które dotykają wszystkich, takich jak hałas i zanieczyszczenia. Jest także przyczyną poważnych szkód dla europejskiej różnorodności biologicznej.

– Polityka transportowa UE musi wpłynąć na ten wzrost emisji – mówi profesor McGlade. – Gdyby w transporcie, szczególnie drogowym, występowały tendencje panujące w innych sektorach gospodarki, moglibyśmy kilka lat temu stać się międzynarodowym liderem, osiągając nasze cele dotyczące emisji gazów cieplarnianych z protokołu z Kioto.

Sprawozdanie zaleca również włączenie użytkowania terenu i transportu w zakres planowania miejskiego. W krajach UE-15, to właśnie miasta ponoszą około 80% kosztów korków transportowych, obejmując w tym utratę godzin pracy.

– Transport zbyt długo był „pasażerem na gapę”, jeżeli chodzi o walkę z globalnym ociepleniem i emisją dwutlenku węgla. Rządy i obywatele muszą gruntownie rozważyć swoje podejście do polityki transportowej, chociażby w trosce o ochronę własnego zdrowia. Nie możemy dłużej traktować mniej wydajnych środków transportu w uprzywilejowany sposób – mówi prof. McGlade.

Raport, obejmujący całą UE ujawnia, że dobrowolne zobowiązania producentów samochodów do poprawy wydajności pojazdów nie przyniosły wystarczających rezultatów. Ponadto wskaźniki wykorzystania prywatnych pojazdów stopniowo spadają. Około 12% całkowitej emisji CO2 w UE pochodzi z paliw spalanych przez samochody osobowe.

Działania związane z międzynarodowym transportem lotniczym i morskim nie są objęte zobowiązaniami wynikającymi z protokołu z Kioto, częściowo ze względu na trudności w przydzieleniu emisji konkretnemu państwu.

źródło: eea.europa.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj