Zaoszczędzone w pierwszym etapie budowy ZUO Eko Dolina blisko 5 mln euro może zostać przeznaczone na jego rozbudowę – taką decyzję podjęła Komisja Europejska. Projekt został rozszerzony o budowę kompostowni odpadów organicznych i rozbudowę sortowni odpadów. Pierwszy z wymienionych obiektów będzie mieścił się w zamkniętej hali, wyposażonej w automatyczne zraszanie i odsysanie powietrza. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 72% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Pozostałe koszty pokryją pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki własne Eko Doliny. Przetarg na wykonawstwo zostanie ogłoszony pod koniec kwietnia br. Prace budowlane mają ruszyć jeszcze w tym roku, a ich zakończenie zaplanowano na koniec 2008 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj