W trakcie tegorocznych Targów Edukacyjnych w Poznaniu, które odbędą się na terenie MTP, w terminie 4-6 marca br. po raz drugi zostanie zorganizowane stoisko pod nazwą Eko Forum.

Stoisko będzie skupiało instytucje oraz organizacje, których zadaniami są: ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, promocja zrównoważonego rozwoju oraz aktywna pozaszkolna edukacja przyrodnicza.

Podmioty te podejmują działania zmierzające do uzupełnienia wiedzy zdobytej w szkołach przy wykorzystaniu aktywnych metod edukacji ekologicznej. Taka formuła edukacji nawiązuje do Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 oraz Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku.

Celem przedsięwzięcia jest prezentacja podmiotów zajmujących się nieformalną edukacją ekologiczną oraz przedstawienie ich bogatej oferty dydaktycznej. W zamierzeniu organizatorów Eko Forum ma być przedsięwzięciem symbolicznie rozpoczynającym kolejny rok w dziedzinie edukacji ekologicznej w Wielkopolsce. Główną grupę odwiedzających Targi Edukacyjne stanowi młodzież szkolna, rodzice i nauczyciele, dlatego też organizacja Eko Forum daje szanse dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Celem grupy tworzącej Eko Forum jest realizacja zadań z dziedziny edukacji ekologicznej jak najlepszymi metodami poprzez przekazywanie wiedzy w atrakcyjny sposób, uwzględniając bliski kontakt z naturą, która oddziałuje na wszystkie zmysły człowieka.

O istotnej roli Eko Forum jako przestrzeni spotkania i promocji podmiotów zajmujących się edukacją ekologiczną świadczyć może fakt, że liczba wystawców na stoisku w stosunku do poprzedniej edycji wzrosła o połowę. W tym roku swój udział w Eko Forum zadeklarowało 18 jednostek:
•    Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju,
•    Fundacja Biblioteka Ekologiczna – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Poznaniu,
•    Fundacja „Pro terra” Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju,
•    Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Poznaniu,
•    Koło Naukowe Ochrony Środowiska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),
•    Lasy Państwowe,
•    Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Poznaniu,
•    Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
•    Południowowielkopolska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków,
•    Sekcja Ekologii i Ochrony Przyrody Koła Naukowego Przyrodników (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
•    Sekcja Kształtowania i Ochrony Środowiska Studenckiego Koła Naukowego Geografów (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
•    Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju,
•    Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju „Agro-Group”,
•    Wielkopolski Park Narodowy,
•    ZielonaLekcja.pl portal edukacji ekologicznej,
•    Zakład Zagospodarowania Odpadów,
•    Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
•    Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.

Koordynatorem organizacji przedsięwzięcia jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – samorządowa jednostka budżetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj