W drugim dniu Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2007 w Poznaniu 21 listopada 2007 r. wręczono, przyznane po raz pierwszy, nagrody i wyróżnienia Eko-Lidera Funduszu Spójności.

Wybór ”Eko-Lidera Funduszu Spójności”, edycja 2007, organizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współpracy z Ministerstwem Środowiska. Wybór dotyczy wszystkich wnioskodawców i beneficjentów Funduszu Spójności i ma na celu:

  • Popularyzację efektywnych systemowych rozwiązań technologicznych i orga-nizacyjnych dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz ochrony atmosfery
  • Edukację poprzez wskazanie najlepiej przygotowanych i realizowanych projektów dla udostępnienia innym beneficjentom sprawnych ścieżek realizacyjnych
  • Wyłonienie podmiotów, które najsprawniej przygotowują i realizują projekty inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska współfinansowane ze źródeł Funduszu Spójności.

Zgodnie z regulaminem, wyboru Eko-Liderów Funduszu Spójności dokonuje Kapituła, której przewodniczy prezes NFOŚiGW a w jej skład wchodzi dwóch przedstawicieli NFOŚiGW i dwóch przedstawicieli Ministerstwa Środowiska. W 2007 roku w skład Kapituły wchodzili: Kazimierz Kujda, prezes Zarządu NFOSiGW, Aleksandra Malarz, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska w MŚ, Grażyna Hadjiraftis, Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych w MŚ, Krzysztof Sidorski, dyrektor Departamentu Realizacji Przedsięwzięć Funduszu Spójności w NFOŚiGW, Krzysztof Karasiewicz, dyrektor Departamentu Przygotowania Przedsięwzięć I i II osi PO Infrastruktura i Środowisko w NFOŚiGW.

Przedmiotem wyboru projektów „Eko-Lider Funduszu Spójności” są przygotowywane i realizowane przedsięwzięcia Funduszu Spójności koordynowane przez NFOŚiGW. Wybór organizowany jest w następujących kategoriach i grupach:

I Kategoria:

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 2000-2006

1. I grupa – projekty FS z lat 2000-2003 zatwierdzone do programu ISPA.

2. II grupa – projekty Funduszu Spójności z lat 2004-2006.

II Kategoria:

PROJEKTY PRZYGOTOWYWANE DO REALIZACJI W RAMACH I i II OSI POIiŚ.

3. III grupa – projekty FS perspektywy 2007-2013 przygotowywane (lub realizowane) w ramach I osi POIiŚ o wartości większej niż 25 mln €

4. IV grupa – projekty FS perspektywy 2007-2013 przygotowywane (lub realizowane) w ramach I osi POIiŚ o wartości mniejszej lub równej 25 mln €

5. V grupa – projekty FS perspektywy 2007-2013 przygotowywane (lub realizowane) w ramach II osi POIiŚ i dotyczące gospodarki odpadami.

W edycji 2007 wyboru Eko-Lidera Funduszu Spójności przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

Dwie Nagrody Główne:

Eko-Lider Funduszu Spójności w kategorii PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 2000-2006: Gospodarka ściekowa w Sosnowcu

Eko-Lider Funduszu Spójności w kategorii PROJEKTY PRZYGOTOWYWANE DO REALIZACJI W RAMACH I i II OSI POIiŚ. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I faza

Pięć Wyróżnień:

W grupie I projekty FS z lat 2000-2003 zatwierdzone do programu ISPA.
Poprawa jakości wody w Białymstoku

W grupie II projekty Funduszu Spójności z lat 2004-2006.
System ciepłowniczy miasta Krakowa

W grupie III projekty FS z perspektywy 2007-2013 przygotowywane (lub realizowane) w ramach I osi POIiŚ o wartości większej niż 25 mln €
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach

W grupie IV projekty FS z perspektywy 2007-2013 przygotowywane (lub realizowane) w ramach I osi POIiŚ o wartości mniejszej lub równej 25 mln €
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów

W grupie V projekty FS z perspektywy 2007-2013 przygotowywane (lub realizowane) w ramach II osi POIiŚ i dotyczące gospodarki odpadami.
Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku

Kapituła wyboru Eko-Lidera 2007 uhonorowała także 10 projektów, które zakwalifikowane zostały do grupy finałowej.

10 wyróżnień dla Finalistów Wyboru

Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu

Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach

Gospodarka odpadami dla Doliny Redy i Chylonki

Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku

Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów

Gospodarka ściekowa Zawiercia

Poprawa jakości wody w Szczecinie

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj