W Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie deklaracji Ministrów o współpracy przy wdrażaniu Programu „Eko-Polska”.

W spotkaniu wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Stanisław Gawłowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Jakub Szulc, Minister Sportu i Turystyki – Mirosław Drzewiecki oraz Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w tym resorcie.

– Spotkał nas dzisiaj zaszczyt zakończyć i rozpocząć współpracę. Zakończyć w części dotyczącej przygotowania dokumentu i Programu pod nazwą Eko-Polska i rozpocząć bliską współpracę z ministrami sportu i turystyki, rolnictwa i rozwoju wsi oraz zdrowia, dotyczącą wspólnego działania na rzecz promocji Polski – powiedział podczas gali sekretarz stanu w MŚ Stanisław Gawłowski. Wiceminister mówił również o promocji Polski jako nowoczesnego kraju dążącego do realizacji pakietu klimatycznego, posiadającego wielki potencjał przyrodniczy i ekologiczny, doskonale radzącego sobie z problemami dotyczącymi  produkcji zdrowej,  ekologicznej żywności, w którym świetnie funkcjonują uzdrowiska. – Do tej pory każde z tych działań było prowadzone osobno. Postanowiliśmy doprowadzić do ich współdziałania w ramach czterech resortów. Uruchomiliśmy zespół międzyresortowy, który przygotował podpisywany dzisiaj dokument, rozpoczynający stałą współpracę na rzecz wspólnego działania i promowania Polski pod hasłem Eko-Polska – dodał wiceminister. 

Zgodnie z przyjętą deklaracją Ministrowie Środowiska, Sportu i Turystyki, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia podejmą wspólne działania, które zapewnią właściwą współpracę podległych im jednostek w celu synergii działania przy wdrażaniu założeń Programu. Zobowiązują się do wymiany informacji o podejmowanych działaniach służących właściwej  promocji przyjętych efektów Programu. Deklaracja zakłada także udostępnianie informacji i danych niezbędnych do budowy, promującego potencjał Polski w obszarze przyrody, ekologii i ekoturystyki, portalu internetowego Eko-Polska.

Wsparciem objęte zostaną działania dotyczące m.in. podnoszenia świadomości i wiedzy nt. wymogów w  zakresie ochrony środowiska, rozwoju i wdrażania zintegrowanych koncepcji zarządzania zasobami naturalnymi czy promocji programów pomocy finansowej dla przedsiębiorców inwestujących w obszarze ekoturystyki oraz technologii proekologicznych.

Podczas uroczystości rozstrzygnięto pierwszą polską edycję konkursu Komisji Europejskiej na najlepsze europejskie destynacje – EDEN. Najlepszą polską destynacją w temacie „turystyka na obszarach chronionych" jest Rzeczpospolita Ptasia w Ujściu Warty, zgłoszona przez Grupę Partnerską „Ujście Warty" w Słońsku w  województwie Lubuskim. Wręczono także 4 wyróżnienia. Te 5 najlepszych destynacji zostanie, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszone do Komisji Europejskiej.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj