1 / 6

Już około 20 EkoDozorców pomaga mieszkańcom stolicy Dolnego Śląska segregować odpady i utrzymywać porządek na podwórzach. Efekty? Dzięki programowi odzyskuje się więcej surowców.

– Ograniczanie ilości składowanych odpadów jest dużym wyzwaniem i dlatego potrzebujemy kogoś takiego jak EkoDozorca. Dzięki niemu mniej śmieci trafia na składowiska, a więcej zostaje ponownie wykorzystanychmówi Radosław Jaśkiewicz z WPO Alba, który koordynuje projekt EkoDozorca.

Od pilotażu do reguły

Wrocławski projekt ruszył pilotażowo pod koniec 2013 r. i opierał się na pomyśle spółki Alba stosowanym w Berlinie. Pierwsi kandydaci na EkoDozorców przeszli szkolenie właśnie w stolicy Niemiec, po czym rozpoczęli pracę na wrocławskich podwórzach Starego Miasta. Już pierwszy miesiąc działalności przyniósł efekty. Z terenu, na którym pracował EkoDozorca, WPO Alba odebrało dwa razy więcej tworzyw sztucznych, czyli plastiku, drobnych metali i opakowań tetra-pak, niż w innych częściach miasta.

Ten sukces sprawił, że pilotażowy projekt – który w założeniu miał trwać do lutego 2014 r. – zaczął się rozrastać. Przybywało EkoDozorców, którzy trafiali na kolejne podwórza. Dzisiaj brygada liczy prawie 20 osób, które obejmują rozległy teren Starego Miasta i Śródmieścia – mieszka na nim ok. 100 tys. wrocławian. – EkoDozorca pomaga mieszkańcom w prawidłowej gospodarce odpadami. Jego główne zadania to sprawdzanie, czy wszystkie surowce trafiły do odpowiednich pojemników, weryfikacja niewłaściwych wrzutów i ustawienie pojemników, które będzie sprzyjało segregacji – mówi Radosław Jaśkiewicz, manager projektu EkoDozorca. – Dzięki nim dopasowujemy także liczbę pojemników i częstotliwość opróżniania do potrzeb mieszkańców.

Dlaczego potrzebny jest EkoDozorca?

  • Ustawowy wymóg nakłada na Polskę obowiązek poddania recyklingowi  50% wytworzonych surowców, a poziom ten mamy osiągnąć do roku 2020.
  • Wciąż nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, że do pojemników na tworzywa sztuczne można wyrzucać większość odpadów: woreczki foliowe, butelki pet, opakowania po wyrobach garmażeryjnych, nabiale, opakowania tetra-pak po sokach, mleku, opakowania metalowe po konserwach czy puszki po napojach.
  • Ponieważ surowce te są bardzo lekkie, stanowią w naszym śmietniku ponad 50% objętości. Gdybyśmy segregowali uważnie, udałoby się nam osiągnąć poziom 50% odzyskiwanych odpadów.

Obecnie na podwórzach znajduje się więcej pojemników na odpady posegregowane, a mniej na zmieszane. To dlatego, że do tych drugich powinny trafiać tylko resztki pokonsumpcyjne oraz odpady nie będące surowcami wtórnymi. Reszta – do segregacji. I tak dzieje się teraz w rejonach patrolowanych przez EkoDozorców.

Rowerowy patrol czystości

Jak wygląda typowy dzień EkoDozorcy we Wrocławiu? Pracę zaczyna w jednej z dwóch baz, które są lokalami użytkowymi z pełnym wyposażeniem. Przebiera się tam w charakterystyczny strój i wsiada na rower, po czym rusza patrolować podwórza. – Mój obszar to 41 lokalizacji na Starym Mieście. Do niektórych z nich, tych bardziej wymagających, podjeżdżam dwa razy dziennie – mówi Pan Tomasz, który jako EkoDozorca pracuje osiem miesięcy. – Krótko mówiąc, pomagamy mieszkańcom w segregowaniu odpadów, ale też dbamy o porządek wokół boksów
i na podwórzach. Co ciekawe, najchętniej segregują starsze osoby, młodym mniej zależy na porządku i ekologii.

Niezależnie od warunków pogodowych EkoDozorca codziennie przejeżdża ok. 20 km. Rower jest ekologiczny, ale też praktyczny. Ułatwia poruszanie się po wąskich uliczkach centrum miasta. Rower skraca też dystans między ludźmi – dzięki niemu EkoDozorca jest bliższy mieszkańcom i łatwiej mu nawiązać kontakt. To ważne, bo zadaniem EkoDozorcy jest także edukować. Liczy się otwarta osobowość i łatwość nawiązywania kontaktu z mieszkańcami.

– Rozmawiamy, wysłuchujemy sugestii i sami podpowiadamy, jak skutecznie segregować odpady, czy zachować porządek na podwórzu – mówi pan Tomasz. – Nieraz pomagamy też w wyrzucaniu śmieci, szczególnie starszym osobom. Ich wdzięczność daje ogromną satysfakcję.

EkoDozorcy przywiązują się do swoich obszarów, a mieszkańcy do EkoDozorców. Gdy jednego z pracowników nie było przez jakiś czas, mieszkaniec osiedla się tym zmartwił i zadzwonił do WPO Alba z pytaniem, czy coś się stało. Okazało się, że EkoDozorca ma urlop i niedługo wróci do pracy.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj