Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Nowym Targu zdobyło wyróżnienie w konkursie o EKOLAURY 2009 organizowanym przez Polską Izbę Ekologii

PPK Sp. z.o.o. zostało wyróżnione w kategorii gospodarka wodno-ściekowa za realizację przedsięwzięcia w ramach projektu “Oczyszczanie ścieków na Podhalu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. W ramach przedsięwzięcia wybudowana została nowa oczyszczalnia ścieków w Sromowcach Niżnych, zmodernizowano i rozbudowano oczyszczanie ścieków w Niedzicy i Czarnym Dunajcu, a także wybudowane zostało łącznie prawie 20 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sromowce Niżne, Szczawnica i Kąty Niwki.

Nowo wybudowana sieć kanalizacyjna stworzyła możliwość przyłączenia około 1200 mieszkańców. Zmodernizowane oczyszczalnie ścieków w Czarnym Dunajcu i Niedzicy oraz wybudowana nowa oczyszczalnia w Sromowcach Niżnych pozwalają na oczyszczenie, ok. 2 tys. m3 ścieków na dobę.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj