Burmistrzowie i wójtowie, sołtysi i przewodniczący osiedli oraz mieszkańcy 17 wielkopolskich gmin uczą się jak dbać o czystość i ekologię. Wiedzę nabywają w ramach największej kampanii edukacyjnej prowadzonej na terenie tych gmin, które z Jarocinem będą prowadzić wspólną gospodarkę odpadami.

Celem szkoleń realizowanych w gminach jest edukacja z zakresu właściwego gospodarowania odpadami oraz selektywnej zbiórki i segregacji. Ma ona przygotować poszczególne miejscowości i ich mieszkańców do realizacji założeń porozumienia, które samorządy podpisały w październiku ubiegłego roku.

Kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw proekologicznych firma Business Communication Group z Piły rozpoczęła od gminy Jarocin – inicjatora i gospodarza porozumienia. Prawne i technologiczne aspekty gospodarki śmieciowej, a także korzyści finansowe i ekologiczne selektywnej zbiórki surowców poznali już sołtysi i przewodniczący zarządów jarocińskich osiedli. Nabytą wiedzę mają teraz przekazać mieszkańcom, a pomóc ma im w tym zdobyta na szkoleniach wiedza o zasadach promocji i technikach komunikacji.

– Kampania edukacyjna ma na celu jeszcze bardziej zwiększyć efektywność działań gmin Porozumienia Międzygminnego, które i tak poprzez swoje dotychczasowe działania zdecydowanie wybijają się ponad przeciętność w skali całego kraju – zapewnia organizator szkoleń, spółka Business Communication Group z Piły. 

źródło: jarocin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj