Przez cztery dni (16-19 października br.) delegacja Wszechukraińskiej Ligi Ekologicznej poznawała Wielkopolskę oraz jej osiągnięcia w ochronie środowiska. Goście reprezentujący różne miasta Ukrainy zwiedzili między innymi Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lądzie i tamtejszy klasztor, a także składowiska odpadów w Powidzu i oczyszczalnię ścieków w Kazimierzu Biskupim. Spotkali się z naukowcami UAM i Akademii Rolniczej oraz gościli w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jego prezes Przemysław Gonera przedstawił ukraińskim ekologom rolę i zadania Funduszu. Podkreślił, że jest on regionalną instytucją finansów publicznych wspomagającą samorządy oraz podmioty gospodarcze w realizacji przedsięwzięć ekologicznych. Gości z Ukrainy interesowały zasady oraz wielkość pomocy finansowej udzielanej inwestorom, a także sposoby przeciwdziałania skażeniom środowiska. Prezes Gonera przedstawił też obiekty zbudowane w regionie z pomocą środków unijnych, oddany niedawno Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” i oczyszczalnię ścieków w Łęce Opatowskiej oraz poinformował, że obecnie Fundusz uczestniczy w opracowywaniu 17 projektów, które w ramach Funduszu Spójności mogą uzyskać 700 mln euro dofinansowania.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj