Województwo Małopolskie realizuje unijny projekt pn. ”European Clusters and Regions for Eco-innovation and Eco-investment Network” (Regiony europejskie na rzecz innowacji i inwestycji ekologicznych).

Projekt jest odpowiedzią Regionu Rhone–Alpes na zaproszenie do składania propozycji projektów wystosowane przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej w ramach corocznego zaproszenia do składania propozycji w dziedzinie środowiska.

Celem projektu ECREINetwork jest zaproponowanie Komisji Europejskiej nowych instrumentów finansowych i ekonomicznych w ramach programów europejskich dotyczących wsparcia eko-inwestycji i eko-inwestycji. Instrumenty te powinny uwzględniać cele planu działań ETAP (plan działań na rzecz technologii związanych ze środowiskiem) oraz być wdrażane w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności (CIP).

Projekt ECREINetwok zrzesza 6 regionów europejskich: Rhone-Alpes, Lombardię, Badenię-Wirtembergię, Andaluzję, Ile-de-France i Małopolskę.
W Małopolsce utworzono regionalną platformę ekspertów, której celem jest wymiana doświadczeń oraz przedstawienie propozycji rozwiązań w dziedzinie innowacji ekologicznych w regionie. W wyniku prac platformy, zaproponowano:
• wdrażanie środowiskowych kampanii społecznych oraz wspieranie eko-innowacji przez lokalną i regionalną administrację publiczną (szczególnie w sektorze MŚP),
• utworzenie regionalnego obserwatorium eko-ekonomicznego, monitorującego działania zorientowane na inwestycje proekologiczne,
• rozwój i wsparcie regionalnych sieci aniołów biznesu, regionalnych funduszy zalążkowych, Regionalnego Funduszu Venture Capital, działających na rzecz technologii przyjaznych dla środowiska.

14 grudnia 2007 r. w Mediolanie odbyła się konferencja końcowa projektu ECREINetwork, gdzie partnerzy przedstawili propozycje nowych instrumentów. W konferencji udział wzięła liczna grupa przedstawicieli przedsiębiorców oraz instytucji naukowych i finansowych działających na rzecz innowacji ekologicznych w regionach partnerskich projektu.

Podpisano Kartę Sieci ECREIN, która jest wyrazem kontynuacji zaangażowania na rzecz eko-innowacji. Sygnowanie ww. Karty przez Małopolskę pozwoli na bardziej aktywne działania w dziedzinie innowacji przyjaznych dla środowiska, z możliwością wykorzystania doświadczeń partnerów sieci, szczególnie w sektorze MŚP oraz pozwoli na korzystanie ze środków unijnych.

źródło: wrotamalopolski.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj