Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku wymieni lampy za blisko 450 tys. złotych. Nowe ledowe lampy zużyją dużo mniej energii, co przełoży się na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Na wymianie skorzysta także budżet pomorskiej policji. Inwestycja da rocznie około 75 tys. złotych oszczędności.

210 lamp oświetlających tereny jednostek policji w całym województwie zostanie wymienionych na nowe ledowe. Koszt tej operacji wyniesie 448 tys. zł, 80% sfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Obecnie znaczna część oświetlenia zewnętrznego w jednostkach policji na terenie województwa wyposażona jest w lampy rtęciowe i sodowe, które charakteryzują się wysokim zapotrzebowaniem energetycznym i niską skutecznością świetlną. Wymiana lamp rtęciowych na ledowe przyniesie widoczne efekty ekologiczne – spadek zużycia energii elektrycznej nawet do 70 %, wskutek czego nastąpi zmniejszenie emisji CO2. Dzięki środkom otrzymanym na realizację projektu „EKOPOLICJA 2012 – ETAP II” pomorska policja przestanie używać nieekologicznych lamp rtęciowych. Wszystkie zastąpią nowym oświetleniem.

Zakup i montaż opraw ledowych jest elementem polityki ekologicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i ma na celu wyposażenie całego garnizonu w lampy przyjazne środowisku. W ramach tej polityki w zeszłym roku zakupiono i zainstalowano 14 latarni oświetleniowych wykorzystujących energię odnawialną. Latarnie hybrydowo-solarne zostały zainstalowane w jednostce usytuowanej przy ul. Słowackiego w Gdańsku. Urządzenia te zostały wyposażone w układ solarny oraz turbinę, która wykorzystuje energię słoneczną i siłę wiatru.

W następnych latach KWP w Gdańsku planuje realizacje kolejnych projektów związanych z ochroną środowiska. Między innymi w 2013 roku planowany jest projekt zakładający demontaż 18 szt. zbiorników podziemnych o łącznej pojemności 214 tys. litrów, które były wykorzystywane do przechowywania materiałów pędnych – paliw ropopochodnych.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj