Zarząd Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach postanowił udzielić gminie Koszęcin pożyczki do kwoty 513 tys. zł na zadania związane z rozpoczęciem realizacji programu ograniczenia niskiej emisji na terenie tej gminy.

Program przewiduje w 2009 roku likwidację przestarzałych źródeł ciepła opalanych węglem w 40 indywidualnych budynkach mieszkalnych i zabudowę proekologicznych kotłów oraz montaż 25 instalacji kolektorów słonecznych.

Pożyczka udzielona przez Fundusz zgodnie z realizowanym od ośmiu lat dofinansowaniem tego rodzaju projektów stanowi 60 procent kosztów kwalifikowanych zadania. Natomiast 40 procent kosztów to środki własne mieszkańców.

Dzięki wymianie przestarzałych pieców na nowoczesne i ekologiczne, w Koszęcinie zmniejszy się znacznie emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, zwłaszcza pyłu o prawie 4 tony, dwutlenku siarki o 3 tony, tlenku węgla o ponad 4,5 tony i dwutlenku węgla o 2 tony rocznie. Ulegną także zmniejszeniu o ok osiem procent koszty ogrzewania pojedynczego budynku opalanego paliwem stałym. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych zaś wyniesie rocznie 225 GJ. Przewidywany termin zakończenia zadania wyznaczono na koniec czerwca przyszłego roku.

WFOŚiGW w Katowicach był pierwszym funduszem w kraju, który w 2002 r. rozpoczął dofinansowanie tzw. obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji. Programy te pozwalają osobom fizycznym uzyskać dofinansowanie do wymiany przestarzałych kotłów na niskoemisyjne ekologiczne źródła ciepła. Realizatorem tego przedsięwzięcia zawsze jednak musi być gmina, której władze po zatwierdzeniu uchwałą Rady Gminy programu ograniczenia niskiej emisji, mogą ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu. Uzyskane w ten sposób środki są, najczęściej w postaci dotacji, przekazywane mieszkańcom, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w programie oraz spełniają wymagania formalne.

Programy ograniczenia niskiej emisją prowadzane w gminach województwa śląskiego przy wsparciu finansowym Funduszu, spotkały się z dużym zainteresowaniem władz samorządowych i lokalnych społeczności. Do tej pory z dofinansowywania tych programów ze środków Funduszu skorzystało ponad 50 gmin województwa śląskiego. Dzięki temu zmodernizowano ponad 11 tys. lokalnych kotłowni w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wojewódzki Fundusz udzielił na te cele wsparcia w wysokości ponad 103 mln zł.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj