Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał nagrody w konkursie na najbardziej ekologiczną gminę w województwie śląskim.

Do rywalizacji o tytuł EkoGminy2009 zgłosiło się 36 samorządów z województwa śląskiego. Eksperci w jury oceniali inicjatywy podjęte w ostatnich trzech latach w zakresie m.in. gospodarki odpadami, wodno-ściekowej, likwidacji i unieszkodliwiania azbestu, ograniczania niskiej emisji oraz edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. W konkursowych ankietach gminy prezentowały także rozmiary i sposoby wykorzystania krajowych i unijnych środków na realizację proekologicznych przedsięwzięć.

Nagrody w konkursie EkoGmina 2009 przyznano w trzech kategoriach. W kategorii powyżej 50 tys. mieszkańców wygrała Ruda Śląska, a w gminach od 20 do 50 tys. mieszkańców najlepsze okazały się Łaziska Górne. Goczałkowice–Zdrój zwyciężyły wśród gmin do 20 tys. mieszkańców.

Laureaci otrzymali nagrody finansowe w wysokości 200 tys. zł  z przeznaczeniem na przedsięwzięcia przewidziane w ustawie Prawo ochrony środowiska. Sześć nominowanych  w finale samorządów: Rybnik, Racibórz, Lubliniec, Żywiec, Bieruń oraz Wyry oprócz wyróżnień, otrzymało także przyznane przez Zarząd WFOŚiGW nagrody specjalne  – 50 tys. zł do wykorzystania na opracowanie programów efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminie.

Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska stwierdził, ze choć Śląsk nie był do tej pory kojarzony w kraju z dużymi działaniami proekologicznymi, to takie konkursy skłaniają zarówno mieszkańców, jak i władze samorządowe do częstszego podejmowania nowoczesnych przedsięwzięć służących stworzeniu w regionie czystego i przyjaznego ludziom środowiska. Wiceminister pozytywnie oceniając dotychczasowe starania śląskich samorządowców w tej kwestii zaznaczył jednak, że najtrudniejszym dziś problemem pozostaje gospodarka odpadami. Dostosowanie jej do wymagań europejskich będzie już wkrótce wymagało wspólnego wysiłku, wielu przedsięwzięć i nowych rozwiązań prawnych.

Jak powiedziała Gabriela Lenartowicz, prezes WFOŚiGW w Katowicach, organizując konkurs EkoGmin, Fundusz chciał wyróżnić i promować gminy, które szczególnie aktywnie i kreatywnie podejmują w regionie działania na rzecz ochrony środowiska poprawiając standardy życia mieszkańców.

Gratulując nagrodzonym gminom Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk stwierdził, że konkurs ten udowodnił, że można poprzez pozytywną rywalizację w zakresie działań ekologicznych odmieniać stan środowiska w województwie i dotychczasową złą opinię o nim. Dzięki temu o wiele łatwiej teraz przyciągnąć krajowych i zagranicznych inwestorów, a mieszkańcom będzie się lepiej żyło.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj