Firma badawcza Gartner zaprezentowała 10 prognoz głównych wydarzeń i trendów na rynku technologii informacyjnej (IT), które będą miały miejsce w 2008 r. i w dalszej przyszłości. Trzy z nich dotyczą aspektów ekologicznych.

Do 2009 r. ponad jedna trzecia firm przy realizacji zakupów IT będzie miała przynajmniej jedno kryterium związane z ochroną środowiska i zmniejszeniem poboru mocy wśród sześciu najważniejszych kryteriów. Motywacja ta przyjdzie wraz ze wzrostem kosztów energii elektrycznej i coraz większym zapotrzebowaniem na nią. Zaś przy kupowaniu usług IT to usługodawcy będą musieli wskazywać jakie podejmują działania w celu ochrony środowiska.

Do 2010 r. 75% firm będzie wymagało, aby kupowane komputery spełniały kryteria zmniejszonego poboru energii. Większość dostawców technologii obecnie ma niewielką wiedzę na temat optymalnego wykorzystywana energii dostarczanej do oferowanych urządzeń, a także nie wie jaką ilość emisji dwutlenku węgla do atmosfery powodują.

Do 2011 r. dostawcy do dużych, globalnych przedsiębiorstw, będą musieli udowodnić w audytowanym procesie, że ich procedury działania są proekologiczne. I chodzi to o zdecydowanie większe zaangażowanie niż zminimalizowanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery lub zgodność z lokalnymi regulacjami ekologicznymi. Firmy będą opracowywały zaawansowane kampanie marketingowe, w których będą wskazywały w jaki sposób wpływają na ochronę środowiska.

źródło: IDG.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj