Ponad 104 miliony złotych przeznaczył w 2008 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie proekologicznych przedsięwzięć na Kujawach i Pomorzu. Wsparcie w formie dotacji i pożyczek zostało przeznaczone między innymi na edukację oraz ochronę powietrza, przyrody i wód.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (WFOŚiGW) jest finansowany za pośrednictwem samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Środki na działanie WFOŚiGW pochodzą z opłat środowiskowych, czyli podatku ekologicznego, płaconego przez firmy i instytucje z regionu. Jest on proporcjonalny do sposobu, w jaki korzystają ze środowiska – najwięcej płacą podmioty generujące najwięcej odpadów, ścieków i gazów.

Beneficjentami przyznawanego przez WFOŚiGW wsparcia są gównie samorządy lokalne, różnego rodzaju instytucje, szkoły, parki krajobrazowe, a także przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe. Udzielone w 2008 roku dofinansowanie pomogło w realizacji ponad pół tysiąca różnego rodzaju inicjatyw.

– Ochrona środowiska to konieczność, której dziś nikt serio nie kwestionuje. Każda wydana na ten cel złotówka oznacza inwestycję poczynioną z myślą o przyszłości, także przyszłości naszych dzieci i wnuków. Wszystkie kraje o rozwiniętych gospodarkach przeznaczają co roku na inwestycje środowiskowe znaczne fundusze. Musimy to robić także my, zwłaszcza, że na przykład w kwestii kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich mamy spore zapóźnienia – komentuje marszałek Piotr Całbecki.

Największe środki przeznaczone zostały na wspieranie proekologicznych inwestycji. Dzięki tej pomocy, możliwa jest między innymi:

 •     budowa wodociągów,
 •     kanalizacji i oczyszczalni ścieków,
 •     termomodernizacja budynków,
 •     likwidacja składowisk niebezpiecznych odpadów,
 •     zakup śmieciarek i specjalistycznego sprzętu do ratownictwa chemicznego.

Fundusz wspiera również zadania związane z ochroną i odbudową populacji zagrożonych gatunków, zadrzewianiem oraz rewitalizacją parków i pomników przyrody.

Jedną z form przekazywanego wsparcia są bezzwrotne dotacje, które mogą pokryć nawet do 90 procent kosztów realizowanego przedsięwzięcia. W 2008 roku WFOŚIGW przeznaczył na ten cel  12,2 milionów złotych, dzięki którym można było zrealizować zadania związane z:

 •     edukacją ekologiczną – 1,8 miliona złotych,
 •     gospodarką wodną – 3,5 miliona złotych,
 •     monitoringiem środowiska – 1,4 miliona złotych,
 •     ochroną powietrza – 650 tysięcy złotych,
 •     ochroną przyrody – 1,8 miliona złotych,
 •     ochroną wód – 370 tysięcy złotych,
 •     ochroną powierzchni ziemi – 700 tysięcy złotych,
 •     przeciwdziałanie ekologicznym skutkom poważnych awarii – 1,7 miliona złotych,
 •     innymi działaniami – 260 tysięcy złotych.

Działalność funduszu polega również na udzielaniu atrakcyjnych, niskooprocentowanych pożyczek. Beneficjenci tego rodzaju pomocy mogą też liczyć na umorzenie części spłat . W 2008 roku WFOŚiGW wsparł w ten sposób ponad 200 przedsięwzięć na łączną kwotę 92 milionów złotych. Pieniądze zostały przeznaczone na:

 •     gospodarkę wodną – 13,6 miliona złotych,
 •     ochronę powietrza – 28,9 miliona złotych,
 •     ochronę przyrody – 200 tysięcy złotych,
 •     ochronę wód – 41,4 milionów złotych,
 •     ochronę powierzchni ziemi – 4 miliony złotych,
 •     przeciwdziałanie ekologicznym skutkom poważnych awarii – 3,9 miliona złotych.  

Często dotowaną przez WFOŚiGW dziedziną jest edukacja ekologiczna. W ubiegłym roku fundusz wsparł organizację około 230 przedsięwzięć tego typu:  konferencji, warsztatów, festynów oraz konkursów.

źródło: kujawsko-pomorskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj