27 października w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisano umowę dofinansowania projektu “Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Cały projekt, który zakłada wybudowanie, m.in. slipu do wodowania sprzętu pływającego, profesjonalne boiska do piłki siatkowej, a także rozbudowę plaży miejskiej oraz nowoczesny budynek edukacji ekologicznej, będzie kosztował blisko 8 mln zł. Samorząd na ten cel pozyskał m.in. dofinansowanie na inwestycje związaną z budową ekomariny, której koszt kształtuje się na ponad 3,3 mln zł, z czego ponad 2,6 mln zł to pomoc finansowa z Unii.

Zrealizowany projekt pozwoli lepiej chronić środowisko naturalne Jeziora Czos. Ekomarina zostanie wyposażona w toalety i zmywalnie naczyń, podłączone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, z możliwością odbioru ścieków bytowych z pojemników, w które wyposażone są większe jednostki pływające.

Inwestycja ma być ukończona jeszcze przed przyszłorocznym sezonem letnim.

źródło: wfosigw.olsztyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj