Do kilkudziesięciu szkół i placówek oświatowych w województwie śląskim 12 kwietnia, wyruszył specjalny samochód z Fundacji Ekologicznej Arka wyposażony w atrakcyjne przyrządy ekologiczne. Dzięki nim młodzi ludzie będą mieli szansę na przyswojenie w ciekawy sposób wiedzy na temat ochrony przyrody, oszczędzania energii i gospodarki odpadami.

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotacją w wysokości ponad 51 tys. zł wsparł tę inicjatywę w zakresie edukacji ekologicznej. Pozostałe pieniądze na ten cel pochodziły ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej z zamontowanymi w pojeździe wiatrakami i systemami solarnymi, z zielonym kinem napędzanym rowerowymi prądnicami, będzie prezentowało walory przyrodnicze najbliższych okolic i jednocześnie pokazywało działania odnawialnych źródeł energii, zapoznawało ze zmianami klimatycznymi czy gospodarką odpadami i ich recyklingiem.

Symulacja komputerowa podczas lekcji przyrody przybliży specyfikę regionalnego ekosystemu i nauczy jak skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom ekologicznym. Wiele urządzeń w pojeździe zasilanych będzie słońcem i wiatrem. Poprzez system modułów fotowoltaicznych oraz wiatraków montowanych na dachu samochodu zajęcia z ekologii staną się szansą do zdobycia wiedzy i opanowania postaw oraz zachowań proekologicznych na co dzień, które każdy może zrealizować w swoim najbliższym otoczeniu.

Ekopojazd jeszcze w tym roku szkolnym odwiedzi 10 miast regionu i 60 szkół. Szansę na przeżycie ekologicznej przygody będzie miało kilka tysięcy uczniów.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj