Zakończyła się druga edycja programu „Firma Bliska Środowisku“. Coraz więcej polskich firm docenia siłę ekowizerunku – informują audytorzy programu.

Pozytywną ocenę audytorów przeszło 48 firm. Rekomendacje do przyznania certyfikatu „Firma Bliska Środowisku 2007” otrzymali uczestnicy programu, którzy uzyskali min. 51 pkt. Maksymalnie każda z firm mogła uzyskać 100 pkt. (40 pkt – spełnienie wymagań prawnych, 60 pkt – strategiczne zarządzanie ekologią w przedsiębiorstwie). Organizatorzy wyróżnili za wybitne działania w zdefiniowanych obszarach programu sześć firm:

  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Dąbrowie Górniczej – za praktyczne wykorzystanie  Ekologicznej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jako platformy do budowy długoterminowej wartości firmy.
  • Katedrę Transportu Szynowego Politechniki Śląskiej – za promocję kształcenia kadr zawodowych i studentów w obszarze ekologii i ergonomii w Transporcie Szynowym.
  • IKEA RETAIL Sp. Z o.o. – za aktywne promowanie Zrównoważonego Rozwoju w środowisku dzieci I młodzieży.
  • SCANIA PRODUCTION SŁUPSK S.A. – za uwzględnienie czynnika ekologicznego na wszystkich poziomach zarządzania.
  • Petrochemia Blachownia S.A. – za doskonalenie procesów technologicznych  na potrzeby minimalizacji ryzyka ekologicznego.
  • Leroy Merlin Sp. z o.o – za stworzenie bogatej oferty dla ekokonsumentów.
Do programu przystąpiło 52 uczestników z całej Polski do których należą bardzo znane marki przedsiębiorstw co stanowi o elitarności konkursu, pozytywnym odbiorze wśród otoczenia biznesowego i jego silnej stronie merytorycznej.

Audytorzy oceniali trzy kluczowe obszary działalności firm w aspekcie kryteriów ekologicznych: wymagania prawne ochrony środowiska; efektywność ekologiczna przedsiębiorstw; strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem a kryteria ekologiczne.

– Firmy dobrze lub bardzo dobrze wypełniają wymagania wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska, jednakże w prawie każdej firmie stwierdzono drobne uchybienia w tym zakresie. Oznacza, to że złożoność wymagań prawnych i ich interpretacje mogą czasami budzić wątpliwości, niemniej jednak są jednym ze źródeł kształtowania kompetencji ekologicznych co wpływa znacznie na wrażliwość ekologiczną wśród personelu przedsiębiorstw – mówi dr Marek Jabłoński z Europejskiego Forum Odpowiedzialności Ekologicznej (EFOE), które jest organizatorerm Programu.

Nieco gorsze wyniki firmy uzyskały w zakresie strategicznego zarządzania ekologią. – Jest to jeszcze pionierskie w Polsce postrzeganie modelu biznesu opartego na czynniku ekologicznym. W tym zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia. Program „Firma Bliska Środowisku” ma możliwość promowania tego podejścia do zarządzania w Polsce – dodaje dr Jabłonski.

Organizatorzy podkreślają, że na podstawie doświadczeń z drugiej edycji programu „Firma Bliska Środowisku” można wnioskować, że coraz więcej polskich firm widzi w ekologii swoje cele i zadania strategiczne, dzięki którym może m.in. podnieść wartość firmy poprzez inwestycje w proekologiczne technologie minimalizujące ryzyko biznesowe, budować ekomarkę poprzez nacisk na działania proekologiczne, czy działać zgodnie z zasadami ECSR – Environmental Corporate Social Responsibility Ekologicznej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
Proekologiczne nastawienie wpływa także na poprawę wizerunku (budowę ekowizerunku) w oczach społeczności lokalnych, wzrost zaufania do firmy.

W działaniach proekologicznych firmy poszukują też możliwości wyróżnienia oraz pomocy na rzecz skuteczniejszego pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych głównie z funduszy unijnych na inwestycje w obszarze ekologii oraz innowacji technologicznych.  

– Przykłady te nie wyczerpują oczywiście całkowicie pozytywnych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska firm biorących udział w programie „Firma Bliska Środowisku”. Wiele inicjatyw realizowanych w firmach w pełni wyczerpywało zasadę 3 x E (Ekologia, Ekonomia, Etyka) wraz z zastosowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Napawa to  optymizmem ze względu na fakt, że firmy rozpatrują już ekologię jako czynnik efektywności ekonomicznej mierzonej osiąganym zyskiem przy jednoczesnym zwiększaniu wartości firmy – dodaje Arkadiusz Primus, prezes EFOE.

źródło: EFOE

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj