Chełm otrzymał 1, 2 mln złotych dotacji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu „Ekoturystyka bez granic – turystyka ekologiczna w regionie przygranicznym Chełm – Kowel”.

To już kolejne przedsięwzięcie współfinansowane ze środków zewnętrznych, którego celem jest popularyzacja i promocja walorów turystycznych pogranicza polsko-ukraińskiego.

Projekt miasto złożyło w kwietniu 2008 r. w ramach programu „Norweski Mechanizm Finansowy” – priorytet: „Polityka regionalna i działania transgraniczne”. Oceny formalnej dokonywało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ostateczna decyzja o przyznaniu środków zapadła w Biurze Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Całkowita wartość projektu to prawie 1, 4 mln zł, z czego 85 proc. pokrywa dotacja.

Zaplanowane w ramach projektu przedsięwzięcia będą realizowane przez 16 miesięcy w ścisłej współpracy z parkami narodowymi i krajobrazowymi, Ligą Ochrony Przyrody, PTTK, chełmskimi szkołami, Muzeum Chełmskim i innymi organizacjami oraz instytucjami.

źródło: chelm.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj