Czterech ekspertów pomoże gminom wdrażać reformę gospodarki odpadami komunalnymi. Zespół został utworzony przez resort środowiska.

Eksperci, z którymi resort nawiązał współpracę mają służyć wsparciem merytorycznym i praktycznym w zakresie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Specjaliści będą odpowiadać na pytania i wyjaśniać wątpliwości z czterech obszarów tematycznych:
– zasad ustalania opłat,
– prawa samorządowego,
– przetargów i konkurencyjności,
– technologii przetwarzania odpadów komunalnych.

Ministerstwo prosi, aby w pytaniach przesyłanych do ekspertów, w tytule wiadomości zaznaczyć którego z obszarów tematycznych dotyczy pytanie. Resort sugeruje też przedstawienie własnej interpretacji lub propozycji odpowiedzi.

Adres, na który należy przesyłać pytania to: ekspert@mos.gov.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj