Dzisiaj w Chorzowie kończy się trzydniowa XXI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa “Eksploatacja i rekultywacja bezpiecznych składowisk odpadów”.

Chorzowska konferencja poświęcona składowiskom odpadów będzie skupiać się na prawidłowej eksploatacji i rekultywacji. Tematem poszczególnych sesji będą problemy eksploatatorów, zagadnienia związane z zamykaniem i rekultywacją składowisk oraz rozbudową systemu gospodarki odpadami, a także zmiany w prawie krajowym i europejskim oraz ich wpływ na składowanie odpadów.

– Prawo krajowe (w tym ustawa o odpadach wraz z aktami wykonawczymi) transponując zapisy dyrektyw Wspólnoty Europejskiej stawia coraz ostrzejsze wymagania w stosunku do unieszkodliwiania odpadów poprzez ich składowanie. Zgodne jest to z hierarchią postępowania z odpadami i ma się przyczynić do minimalizacji ilości składowanych odpadów – mówi dr inż. Piotr Manczarski z Politechniki Warszawskiej, opiekun naukowy konferencji. – Należy podkreślić, że planowane są dalsze istotne zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym w szczególności zmiany wymagań dotyczących składowania odpadów.

Kończone są prace nad przygotowaniem i uchwaleniem „nowej” ustawy o odpadach (transponującej zapisy dyrektywy o odpadach z 2008 roku). Jednocześnie prowadzone są prace zmierzające do wprowadzenia zmian w zapisach dyrektywy „składowiskowej” w tym zaostrzenia wymagań dotyczących składowania odpadów. Zdaniem dr. Manczarskiego, planowane zmiany przepisów będą miały znaczący wpływ na sposób lokalizacji, projektowania, eksploatacji i zamykania składowisk odpadów.

– Proponowane w dokumencie  „Draft Proposal for amendment of Annexes to Council Directive 1999/31/EC – Version 3 of 3 November 2010” zmiany wymagań techniczno-technologicznych dot. składowania odpadów po wprowadzeniu będą miały istotne znaczenie technologiczno-eksploatacyjne – wyjaśnia Piotr Manczarski. Jego zdaniem, choć wymagania dotyczace zamykania, odgazowania, kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania jak i monitoringu składowisk mają na celu lepszą ochronę środowiska przed odpadami, to jednak w wielu wypadkach nie są dostosowane do krajowych warunków eksploatacji składowisk. – Bardzo istotny wydaje się być aktywny udział przedstawicieli i ekspertów z Polski w dalszych pracach nad planowanymi do wprowadzenia zmianami aktów prawnych UE i uwzględnienie w pracach specyfiki krajowych składowisk – przekonuje Manczarski.

Elementem spotkania będzie wyjazd techniczny do Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego KOMART sp. z o.o. w Knurowie, gdzie uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć nowoczesne Składowisko Odpadów Komunalnych. W czasie obrad odbędzie się również projekcja filmu Lucy Walker "Śmietnisko", który w tym roku otrzymał główną nagrodę Międzynarodowego Stowarzyszenia Dokumentalnego. Akcja dokumentu rozgrywa się na największym na świecie składowisku odpadów – Jardim Gramacho, mieszczącym się na peryferiach Rio de Janeiro. Podczas konferencji uczestnicy będą mieli także niepowtarzalną okazję zwiedzenia poziomu 320 Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido.

Dodatkowych informacji dotyczących konferencji udziela:
Paulina Olborska
tel.: + 48 61 655 81 26 lub + 48 784 001 825
e-mail: p.olborska@abrys.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj