1 / 15

Kalendarz imprez branży wod-kan wzbogacił się o nową konferencję organizowaną przez firmę Abrys. W Iławie rozpoczęło się dwudniowe seminarium dotyczące rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków.

Polskie obiekty gospodarki wod-kan rozwijają się prężnie i dościgają w wielu aspektach zachodnie standardy. W ostatnich latach powstało sporo nowych oczyszczalni ścieków, a te istniejące poddane zostały modernizacji.

Cezary Jędrzejewski z PEWIK Gdynia przewiduje, że uda się utrzymać szybkie tempo realizacji nowych inwestycji: – Najbliższe lata również powinny obfitować w kolejne inwestycje w krajowych oczyszczalniach ścieków, związane co najmniej z dwoma przyczynami: niewielkie oczyszczalnie muszą pilnie dostosować swoje technologie do wymogu podwyższonego usuwania biogenów, natomiast oczyszczalnie średniej wielkości, a także te z dużych, które jeszcze tego nie zrobiły – zmodernizować swoją gospodarkę osadami ściekowymi.

Od stycznia 2016 r. zaczął obowiązywać zakaz deponowania osadów ściekowych na składowiskach odpadów, co również stało się przyczynkiem do inwestycji modernizacyjnych i wprowadzania nowych technologii zagospodarowywania osadów. – Modelowe rozwiązania gospodarki osadowej powinny uwzględniać budowę np. instalacji fermentacji metanowej osadów w obiektach o wielkości powyżej ok. 30.000 RLM, a także – wprowadzać regionalną przeróbkę wtórną osadów ściekowych, koncentrując te procesy w wybranych, większych obiektach, mogących prawidłowo przetwarzać i unieszkodliwiać ten ważny strumień odpadowy np. w skali powiatu – wyjaśnia C. Jędrzejewski.

Spotkanie w Iławie, które zgromadziło wielu specjalistów związanych bezpośrednio z eksploatacją oczyszczalni ścieków, ma służyć przede wszystkim wymianie doświadczeń umożliwiając w ten sposób wypracowanie swoistego kodeksu dobrych praktyk.

Podczas pierwszego dnia konferencji poruszono m.in. temat wyzwań stojących przed eksploratorami, którzy zdecydowali się na rozbudowę i modernizację swoich obiektów, kierunków rozwoju oczyszczalni ścieków a także nowych technologii w nich stosowanych.

Zainteresowanie uczestników wzbudziło wystąpienie Andrzeja Kruka z Saur Neptun Konstancja, który na przykładzie gminy Konstancin Jeziorna opowiedział, jak udało się z powodzeniem zmodernizować oczyszczalnię ścieków dzięki Partnerstwu Publiczno-Prywatnemu. – Całość problemów i ryzyka związanego z modernizacją, finansowaniem i eksploatacją oczyszczalni, a także dalszych inwestycji została przeniesiona na partnera prywatnego – oznajmił A. Kruk. Firma Saur umożliwiła gminie także uwolnienie własnych środków budżetowych na inne inwestycje, przyspieszenie inwestycji w infrastrukturę  kanalizacyjną oraz wsparcie merytoryczne w zakresie wodociągów i kanalizacji.

Czytaj więcej

Skomentuj