Fortum dostarczy technologię spalania, która pozwoli na redukcję emisji tlenków azotu w należącej do grupy EDF Elektrociepłowni Kraków. W ramach prac planowanych na lata 2016-2017 odnowione zostaną dwa kotły działające w zakładzie.

Nasze rozwiązanie pozwoli spełnić normy emisji tlenków azotu ustalone w unijnej dyrektywie IED. Dostawa stanowi kontynuację projektu modernizacji technologii spalania wdrożonego w Elektrociepłowni Kraków, w ramach którego Fortum przez ostatnie dwa lata dostarczało technologię oraz usługi eksperckie – mówi Heikki Andersson, Vice President, Power Solutions, Fortum.

Fortum zmodernizuje technologię spalania w dwóch kotłach i zamontuje palniki niskoemisyjne. Ponadto usprawnienie automatyki i dystrybucji powietrza w kotłach, zapewni im stabilną pracę. Rozwiązanie Fortum pozwoli EDF na obniżenie emisji tlenków azotu do poziomu znacznie poniżej europejskich norm, co przełoży się na poprawę jakości powietrza w Krakowie.

Rozwój technologii spalania niskoemisyjnego oraz związanych z nią usług eksperckich jest częścią międzynarodowej oferty Fortum tworzonej w ramach trwającej już od ponad 20 lat współpracy z Mitsubishi Hitachi Power Systems.

Od ponad 20 lat dostarczamy do elektrowni i elektrociepłowni na całym świecie palniki niskoemisyjne, pozwalające na ograniczenie emisji tlenków azotu. Wiele zrealizowanych projektów było wynikiem długoterminowej kooperacji z klientami. Na przykład współpraca z Elektrociepłownią Kraków rozpoczęła się już w połowie lat 90 – dodaje Heikki Andersson z Fortum.

W ciągu ostatnich pięciu lat całkowita wartość projektów Fortum związanych z udoskonalaniem technologii spalania w Polsce wyniosła około 130 milionów euro.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj