W Obornikach Wielkopolskich na rzece Wełna oddano do użytku nową elektrownię wodną. Elektrownia dysponuje mocą 330 kW.

Obiektem zarządzają Elektrownie Wodne Sp. z o.o., firma wchodząca w skład poznańskiej grupy energetycznej ENEA.
Zamontowano w nim dwa hydrozespoły typu RTK 1200 Kaplan – poziomy. Rocznie wyprodukuje 1440 MWh, co w przybliżeniu równa się  zasilaniu dla 480 gospodarstw domowych.

To 21 elektrownia wodna w Grupie ENEA. Jej budowa rozpoczęła się w czerwcu 2009 roku. Na realizację inwestycji spółka Elektrownie Wodne pozyskała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji na terytorium kraju. Obiekt spełnia wymagania z zakresu ochrony środowiska. Wyposażony jest w tzw. przepławkę dla ryb, która  zapewnia swobodną ich wędrówkę w kierunku źródła i ujścia rzeki.

źródło: enea.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj