Przy rzeszowskiej zaporze na Wisłoku, w miejscu gdzie powstanie elektrownia wodna, wmurowano w czerwcu kamień węgielny.

– Elektrownia wodna powinna być gotowa na początku przyszłego roku – mówi Prezes firmy ESI Ryszard Fabczak, która na tę inwestycję wyłoży 12 mln zł. 

Prąd popłynie z niej już na początku 2010 r. Energię wyprodukowaną w małej elektrowni wodnej w Rzeszowie (zakładana średnia roczna produkcja to 3000 MWh). Wytworzona energia elektryczna będzie sprzedawana przedsiębiorstwom energetycznym, sprzedawane będą również świadectwa pochodzenia tzw zielone certyfikaty.

Inwestor stara się o dofinansowanie części inwestycji ze źródeł unijnych. Inwestycja będzie dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach osi priorytetowej I – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka: Działanie 1.1 – Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości. Wniosek, biznesplan oraz dokumentację przygotowuje firma doradcza Management & Consulting Group.

Na budowie elektrowni zyskają również mieszkańcy Rzeszowa. Władze Rzeszowa porozumiały się z inwestorem, który będzie współfinansował koszty budowy przejścia podziemnego biegnącego przez zaporę – połączy ono deptaki położone nad rzeką. Koszt budowy przejścia to ok. 1,5 mln zł. – Przewidujemy, że tunel powstanie również w przyszłym roku – mówi prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj