Na mocy podpisanej umowy z Vortex Energy oraz Max Bögl International SE Alior Bank udzielił kredytu w wysokości 112 mln zł na budowę parku wiatrowego Jóźwin.

Projekt składa się z dziewięciu elektrowni wiatrowych firmy GE o łącznej mocy 25,3 MW. Bank pozytywnie ocenił projekt z uwagi na potencjał wietrzności terenu, na którym powstaje park wiatrowy i doświadczenie inwestorów w budowie i eksploatacji farm wiatrowych w Polsce i na świecie.

– Jesteśmy szczególnie dumni z sukcesów Banku w zakresie finansowania farm wiatrowych. W ostatnich 18 miesiącach sfinansowaliśmy elektrownie o łącznej mocy 265 MW i to na trudnym rynku cechującym się niepewnością legislacyjną w okresie poprzedzającym uchwalenie ustawy o OZE i spadającymi w ostatnich miesiącach cenami zielonych certyfikatów – dodał Bartłomiej Hofman, dyrektor Zespołu Kredytów Strukturyzowanych w Alior Banku.

Park wiatrowy Jóźwin jest zlokalizowany na terenie gmin Kleczew oraz Ślesin, a wytworzona w nim energia odnawialna pozwoli na zasilenie blisko 20.000 gospodarstw domowych. Uruchomienie turbin wiatrowych planowane jest na koniec 2015 r., natomiast przewidywana roczna produkcja energii wytworzonej z siły wiatru wynieść ma 66 GWh. Pozwoli to na uniknięcie emisji do atmosfery 22.000 ton CO2 w porównaniu do energii wytworzonej ze źródeł konwencjonalnych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj