Zarządy Elemental Holding i Gorenje podpisały umowę w sprawie zakupu większościowego pakietu udziałów bałkańskiej spółki Gorenje Surovina. Utworzona grupa ma szansę zostać największym graczem w branży recyklingu i e-recyklingu w środkowej części Europy.

Podpisana 24 lipca 2015 r. umowa to największa w historii transakcja zakupu słoweńskiej spółki przez polski kapitał.

Po akwizycji będziemy obecni w kilkunastu krajach, posiadając tam własne oddziały, co, jak podkreślamy, jest podstawą budowy biznesu recyklingowego. Samo przejęcie i parametry spółki Gorenje Surovina dają podstawy ku temu, aby uznać to za milowy krok i skok do przodu naszej grupy kapitałowej, który poprawi o kilkadziesiąt procent nasze wyniki – mówi Paweł Jarski, prezes i główny akcjonariusz Elemental Holding.

Eko lokator Toruń

Główna działalność Suroviny, a także niektórych jej spółek zależnych, polega na zbiórce i recyklingu złomu metali żelaznych, nieżelaznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Surovina prowadzi działalność na obszarze Słowenii, Chorwacji, Serbii i Bośni, będąc jedną z wiodących firm na tych rynkach.

Miliony euro na rozwój instalacji recyklingowych

W nadchodzącym czasie, obok prac nad integracją nowej spółki ze strukturami polskiej grupy kapitałowej, Zarząd Elemental Holding planuje rozwój instalacji recyklingowych do przetwarzania zużytej elektroniki i katalizatorów.

– Wyższy poziom przetwarzania odpadów, to uzyskiwanie surowców o jak najlepszej jakości i czystości. To przekłada się na wyższe zainteresowanie naszych kontrahentów i oczywiście na wysokość marż – opisuje plany na najbliższą przyszłość prezes Jarski – Planujemy dużą instalację do recyklingu układów drukowanych, analizujemy też budowę kilku mniejszych linii do recyklingu katalizatorów – łączna wartość nakładów nie powinna przekroczyć 10 mln euro, z czego znaczną część kwoty chcielibyśmy pozyskać z dotacji unijnych. To jeżeli chodzi o Polskę. Oprócz tego myślimy nadal o międzynarodowych przejęciach – dodaje prezes Jarski.

Elemental Holding to lider w Polsce i jeden z wiodących graczy w Europie w zakresie recyklingu i e-recyklingu. W pierwszym kwartale 2015 r. sfinalizował przejęcie większościowego pakietu udziałów w tureckiej firmie Ecliver, co poszerzyło rynki działalności o Azję i Afrykę.

Coraz lepsze wyniki

Łączny wolumen pozyskanych przez spółki Elemental Holding metali nieżelaznych i odpadów elektronicznych w 2014 r. przekroczył 120 tys. ton – daje to grupie pozycje lidera w tym segmencie na rynku krajowym, będąc również liczącym się podmiotem na rynkach CEE. W tym samym roku zysk Grupy wyniósł ponad 31,1 mln zł.

Wyniki pierwszego kwartału 2015 r. zapowiadają dobry rok dla całej grupy. Wskaźnik EBIDTA w pierwszym kwartale 2015 r. wzrósł o 30,84%, a zysk netto wyniósł 12,43 mln zł, tj. o 34,88% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W okresie sprawozdawczym przychody grupy ze sprzedaży wzrosły do kwoty 207,1 mln zł, co stanowi wzrost do analogicznego okresu o 19,35%.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj