Rada Ministrów 3 lipca br. przyjęła projekt ustawy o dotacji dla likwidowanego Zakładu Chemicznego „Tarnowskie Góry”. Dofinansowanie w wysokości 860 tys. zł ma być przeznaczona na działania, które pozwolą wyeliminować zagrożenie dla ludzi i środowiska, jakie stanowią toksyczne odpady składowane na terenie Zakładu. Do końca br. władze przedsiębiorstwa będą musiały przedstawić wojewodzie śląskiemu sprawozdanie z wykorzystania przekazanych środków. Przyznanie dotacji zakończy proces likwidacji. Tereny należące do Zakładu zostaną przekazane staroście tarnogórskiemu, który przeprowadzi ich rekultywację. Będzie on mógł także starać się o środki pomocowe z Unii Europejskiej na pełną rewitalizację skażonych gruntów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj