26 marca w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” w Ełku doszło do podpisania umowy dotyczącej „Budowy kwatery odpadów balastowych przy Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku”.

Przetarg na budowę kwatery odpadów balastowych wygrało konsorcjum firm w składzie: „PRIBO-EPB” Sp. z o. o. (Ełk) – lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o. o. oraz Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o. Dotychczas w drodze przetargów nieograniczonych wyłoniono pięciu wykonawców kontraktów dla realizowanego przedsięwzięcia:

– AECOM Sp. z o.o. (Warszawa) oraz AECOM Limited (Wielka Brytania) na świadczenie usług Pomocy Technicznej dla Projektu
– „COMPRESS” S.A. (Warszawa) na świadczenie działań informujących i promujących dla Projektu
– „Grontmij Polska” Sp. z o.o. (Poznań), Grontmij Nederland BV (Holandia) oraz Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. (Białystok) na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu
– „PRIBO-EPB” Sp. z o.o. (Ełk) i Sutco–Polska Sp. z o.o. (Katowice) na Budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku
      
Budowa kwatery odpadów balastowych jest częścią dużego przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”, którego beneficjentem jest PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.

W ramach nowoczesnej, spełniającej polskie i unijne standardy kwatery powstanie również punkt podczyszczania odcieków i ścieków technologicznych wraz z odpowiednimi zbiornikami oraz punkt oczyszczonych odcieków i ścieków (permeatu), który pozwoli uzyskać wydajność 50 m³/dobę. Planowania budowa kwatery składowej obejmie powierzchnię 5,1 ha i umożliwi składowanie odpadów o objętości części podpoziomowej 175 000 m³.

Kwatera odpadów zlokalizowana zostanie na terenie dawnego wyrobiska gliny, gdzie istniejący zbiornik służył dotychczas jako miejsce zrzutu odcieków z istniejącej kwatery składowej. W trakcie prac budowlanych zalegająca woda zostanie wypompowana. Wykonawca tej części projektu będzie również zobowiązany do uszczelnienia dna i wykonania wałów otaczających składowisko.

W ramach realizowanego projektu powstanie:
– Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku oparty na systemie technologii mechaniczno-biologicznej przetwarzania odpadów ze stabilizacją tlenową biofrakcji;
– trzy stacje przeładunkowe wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmiderach (Gmina Gołdap), Olecku i Białej Piskiej.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj