Czy polska energetyka może zerwać z węglem i bezpiecznie przejść na tańsze, bezemisyjne źródła? Dokładnie w takim kierunku idzie polityka UE, sprowadzająca się do neutralności klimatycznej w 2050 r. we wszystkich sektorach oraz sprawiedliwej transformacji, nazwanej przez szefową Komisji Europejskiej „Europejskim Zielonym Ładem”. Na podobne pytania odpowiada nowy dział (E)misja ZERO w miesięczniku „Energia i Recykling”.

Dział (E)misja ZERO tworzony jest przez zespół redakcyjny miesięcznika „Energia i Recykling” oraz ekspertów z Instytutu Energetyki Odnawialnej.

– Otwierając w miesięczniku „Energia i Recykling” nowy dział (E)misja ZERO, chcemy pokazać, że w Polsce możliwe jest wprowadzenie systemu energetycznego pozbawionego paliw kopalnych i procesów spalania. Chcemy potwierdzić, że jest on tworzony na naszych oczach, w naszym najbliższym otoczeniu, tu i teraz. Instytut Energetyki Odnawialnej jako partner merytoryczny będzie wskazywał nowe rozwiązania techniczne i korzyści ekonomiczne wynikające z szerokiej integracji zeroemisyjnych OZE z systemem energetycznym, ciepłowniczym i transportowym. Przedstawicieli firm technologicznych, inwestorów nowych technologii OZE, samorządy oraz przedstawicieli centralnej administracji i środowisk naukowych zapraszamy do współpracy – do współredagowania działu (E)misja ZERO – mówi Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO.

Już w najbliższym, lutowym wydaniu „Energii i Recyklingu” niezwykle ciekawa analiza ekspertów IEO jednego z najważniejszych wydarzeń w branży energetyki odnawialnej w ubiegłym roku – grudniowych aukcji OZE. Był to jeden z największych cykli aukcji na energię z OZE w Europie. Wolumeny w obu koszykach fotowoltaiczno-wiatrowych były największe spośród wszystkich poprzednich aukcji, a zaoferowany do zakupienia wolumen energii wiatrowej uchodzi za największy w historii wszystkich europejskich aukcji.

Okazało się, że pomimo tak ambitnych wolumenów aukcje wiatrowe i słoneczne zakończyły się sukcesem. Zdecydowała praca deweloperów oraz ciągle spadające i już obecnie najniższe ze wszystkich OZE koszty wytwarzania energii. W rezultacie aukcji na energię z farm wiatrowych i fotowoltaicznych ceny energii elektrycznej w Polsce ulegną obniżeniu. Więcej w (E)misji ZERO w lutowym wydaniu „Energii i Recyklingu” oraz na www.e-czytelnia.abrys.pl.

Czytaj więcej

Skomentuj