Łąki kwietne są coraz bardziej popularne w polskich miastach. Nie tylko upiększają przestrzeń miejską al. też poprawiają m.in. jakość powietrza. Stąd pomysł firmy Energa, by odtworzyć ekosystemy łąkowe w Ostrołęce.

W ramach pierwszego etapu projektu wysiano ok. 2,7 hektara łąk kwietnych. Rośliny zostały wysiane na obszarze składowiska odpadów paleniskowych i przed siedzibą spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA.

„Energia bioróżnorodności” to kompleksowy projekt ekologiczny i edukacyjny. Dzięki inwestycji zostaną też zagospodarowane nieużytki na terenie zalewu Narwi. W kolejnych latach planowany jest montaż uli. Służyć on będzie edukacji. Powstaną ścieżki edukacyjne i w ramach zajęć będzie można m.in. zbudować „hotel” dla pszczół.

Działania w ramach przedsięwzięcia wpisują się w nową strategię rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej – Zielony Ład dla Europy. Jednocześnie, Energa z Grupy ORLEN inaugurując projekt, realizuje dwa cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ: 13. Cel: Działanie w dziedzinie klimatu oraz 17. Cel: Partnerstwa na rzecz celów.

Wykonawcą projektu jest Fundacja „Łąka”, która znajduje się na liście Startupów Pozytywnego Wpływu, opublikowanej w raporcie „Startupy Pozytywnego Wpływu. Radykalna Innowacja Społeczna. Raport 2019”.

Czytaj więcej

Skomentuj