Związki Zawodowe ZE PAK S.A. i Spółek Zależnych wystosowały pismo do premiera RP Donalda Tuska w którym sprzeciwiają się nowemu projektowi przydziału uprawnień emisji dwutlenku węgla.

,,Projektowany przydział emisji CO2 na lata 2008-2012 spowoduje drastyczne zmniejszenie produkcji energii elektrycznej w ZE PAK S.A., w wyniku czego zmniejszeniu ulegnie zakup węgla od KWB Konin i KWB Adamów, którego jesteśmy jedynym odbiorcą. Skandaliczna jest również wysokość przydziału limitu emisji CO2 dla Elektrowni Pątnów II spółka z o.o. (blok 464 MW) , na poziomie 2.760.000 ton.

Według energetyków, zasadnym jest ponowne przeanalizowanie przydziałów emisji CO2 i przydzielenie 15 mln ton dla ZE PAK S.A. i Elektrowni Pątnów II sp.z o.o., co daje możliwości rozwojowe dla regionu. Związkowcy przewidują, że konsekwencją błędnych decyzji dotyczących, zmniejszenia przydziału limitów CO2 będzie utrata miejsc pracy w zagłębiu konińsko-turkowskim, a co za tym idzie niepokoje społeczne. ”W przypadku nie uwzględnienia naszego stanowiska, zwrócimy się do organizacji związkowych działających w energetyce o wsparcie naszych działań i podjęcie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w obronie branży energetycznej" – piszą energetycy.

źródło: konin.lm.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj