– Energetyka jądrowa to nie tylko budowa siłowni. To także stworzenie nowego sektora gospodarki opartego na najbardziej zaawansowanych technologiach i wykształceniu kadry o najwyższych kwalifikacjach – powiedziała Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Hanna Trojanowska.

– Zaktualizowana w lipcu 2011 r. prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną do 2030 r. przewiduje wzrost zapotrzebowania na finalną energię elektryczną o prawie 40 proc. – powiedziała wiceminister Trojanowska. W jej opinii dla zaspokojenia rosnących potrzeb zużycia energii elektrycznej konieczne będzie zatem zwiększenie jej produkcji w oparciu o nowe źródła wytwórcze, w tym elektrownie  jądrowe.

– Planując rozwój energetyki jądrowej, już teraz rozważamy kwestie gospodarki odpadami promieniotwórczymi – podkreśliła wiceminister Trojanowska. Przypomniała, że powołany przez Ministra Gospodarki międzyresortowy zespół prowadzi prace nad opracowaniem Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, który określi cele i metody gospodarki odpadami w perspektywie kilkudziesięciu lat, a także wybór cyklu paliwowego dla polskiej energetyki jądrowej. – Wstępny projekt będzie gotowy w I kwartale 2012 r. – zaznaczyła.

Podkreśliła, że rozważane są  plany dotyczące lokalizacji i budowy składowisk głębokich w wysadach solnych w ramach inicjatywy SALT CLUB. – Wstępne dane wskazują na możliwość budowy takiego składowiska na terenie Polski – dodała.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj